ALAEALISTE PALKAMINE on nüüdsest oluliselt lihtsam

ALAEALISTE PALKAMINE on nüüdsest oluliselt lihtsam

Tänu kaubanduskojale töölepinguseadusesse jõudnud muudatuste alusel on alaealiste palkamine ja töötamine nüüd senisest paindlikum ning muuhulgas väheneb ka sellega seonduv bürokraatia.

Koolikohustuslike alaealiste puhul eristatakse nüüd tööaega õppeveerandi jooksul ja koolivaheajal. Näiteks saavad seadusesse jõudnud muudatuste alusel 13–14aastased või vanemad kooliõpilased koolivaheajal kauem töötada, täpsemalt 7 tundi päevas ja 35 tundi nädalas. Õppeveerandi ajal on õpilastel võimalik töötada 2 tundi päevas ja 12 tundi nädalas.

Juba kooli lõpetanud alaealised saavad nüüd töötada täistööajaga ehk 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas. Ühtlasi lubatakse koolikohustuse täitnud alaealisel töötada kuni kella kümneni õhtul.

Seadusemuudatusega on ära kaotatud ka alaealistele lubatud tööde nimekiri ning nüüdsest saavad alates 14aastased noored teha tööd rohkemates valdkondades kui varem.

Alates 1. juulist ei pea ettevõtjad enam taotlema tööinspektsioonilt eraldi luba, et 7-14aastase lapsega tööleping sõlmida ning kogu paberimajandus hakkab senise korra asemel liikuma läbi töötamise registri. See aga tähendab, ettevõtja registreerib 7-14aastase alaealise töötamise registris ja sisestab sinna ka kõik muud vajalikud dokumendid (näiteks alaealise seadusliku esindaja nõusolek, alaealise töötingimused). Sealt edasi liigub informatsioon automaatselt ka tööinspektsiooni, kus saadud dokumendid kümne päeva jooksul üle vaadatakse. Kui kümne päeva jooksul ei ole tööinspektor nõusoleku andmisest keeldunud, on sellega ka nõusolek olemas. 

Vahendas: koda.ee