ALKOHOLI HINNATÕUS EI OLE seadusega kooskõlas

3 kommentaari
ALKOHOLI HINNATÕUS EI OLE seadusega kooskõlas

Selgub, et Eesti riik on lahja alkoholi aktsiisimäärasid tõstnud seadusega ette nähtud graafikust kiiremini ja sellest tulenevalt on alkoholiaktsiisi täiendav tõus lausa põhiseadusevastane. Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on siinkohal murtud tähtajalist lubadust ja see omakorda on ka demokraatia põhimõttega vastuolus.

Selgub, et Eesti riik on lahja alkoholi aktsiisimäärasid tõstnud seadusega ette nähtud graafikust kiiremini ja sellest tulenevalt on alkoholiaktsiisi täiendav tõus lausa põhiseadusevastane. Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on siinkohal murtud tähtajalist lubadust ja see omakorda on ka demokraatia põhimõttega vastuolus.

Aastal 2015 otsustas riigikogu, et 2017. ja 2018. aastal aktsiisimäärad ei tõuse ning ettevõtjatele anti ka vastav tähtajaline lubadus, mis puudutas otseselt ka lahja alkoholi hindasid.

Kuid eelmise aasta 19. detsembril võeti vastu tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega muudeti eelnev seadus ehk siis teisisõnu otsustati siiski ootamatult alkoholi aktsiisimäärasid tõsta. Selle seaduse vastuvõtmisega rikuti õiguskantsleri sõnul Eesti Vabariigi põhiseadust.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski leiab aga, et aktsiiside tõstmise põhjused on piisavalt kaalukad – alkohol on meil üks olulisemaid tervisekahjude põhjustajaid ning alkoholi tootmisele, müügile ja tarbimisele piirangute seadmine on seetõttu vajalik.