EESTI KODANIKE nimistusse lisati kõrgsoost prints!

Eestis elab ligikaudu 1,3 miljonit inimest, ent lisaks nendele inimestele, kes siin riigis reaalselt elavad, on maailmas veel umbes 11 000 inimest, kes on virtuaalsed Eesti kodanikud ehk teisisõnu e-residendid. 

Eestis elab ligikaudu 1,3 miljonit inimest, ent lisaks nendele inimestele, kes siin riigis reaalselt elavad, on maailmas veel umbes 11 000 inimest, kes on virtuaalsed Eesti kodanikud ehk teisisõnu e-residendid. 

Nüüd lisandus Eesti virtuaalsete kodanike nimistusse ka esimene sinivereline! Nimelt kuulutati Yorki hertsog prints Andrew Eesti e-residendiks ehk Eesti vituaalseks kodanikuks ning mehel endal oli selle üle vaid hea meel.

Kuid mida selline mõiste nagu e-resident täpsemalt tähendab?

Politsei- ja Piirivalveameti lehel on kirjas, et E-resident on välismaalane, kellele Eesti on hüvena loonud isiku kodakondsusjärgse riigi identiteedi alusel digitaalse identiteedi ja andnud välja digitaalse isikutunnistuse – e-residendi digi-ID.

E-residendi digi-ID on digitaalne dokument, mis on kasutatav üksnes elektroonilises keskkonnas isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks. E-residendi digi-ID võimaldab välismaalasel osaleda Eestis avalik-õiguslikus ja eraõiguslikus asjaajamises, olenemata tema füüsilisest viibimiskohast. E-residendi digi-ID ei anna Eestis elamise õigust.

E-residendi digi-ID võib anda välismaalasele, kellel on seos Eesti riigiga või põhjendatud huvi kasutada Eesti riigi e-teenuseid.