EESTI MEES SAATIS valitsusele märgukirja seoses koroonavaktsiiniga

shutterstock

Buduaar

Eesti mehel Tiidul sai mõõt täis ja ta kirjutas asjaomastele isikutele ja asutustele märgukirja seoses sellega, et massiteabevahendites ja ka Comirnaty vaktsiini infolehel on vaktsiiniinfot esitatud avalikkust (vaktsineeritavat) eksitaval moel.

Märgukiri sai selline:
—–
Märgukiri
27. detsember 2020. a.
Juhin Teie tähelepanu sellele, et Eestis (Euroopa Liidus) käibele lubatud Pfizer–BioNTech Covid-19 vaktsiini “Comirnaty” (BNT162b2) kasutusluba on tingimuslik, vajalikud kliinilised katsed ei ole lõpetatud ja andmed vaktsiini kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe kohta on puudulikud.
[https://www.ema.europa.eu/…/comirnaty-epar-public…]

Vaktsiinile tingimusliku kasutusloa andmise aluseks olevas Euroopa Komisjoni määruses Nr 507/2006 on kirjas nii:
(10) Clear information should be provided to patients and healthcare professionals on the conditional nature of the authorisations. It is therefore necessary that such information be clearly stated in the summary of product characteristics of the medicinal product concerned as well as on the package leaflet.
[https://ec.europa.eu/…/reg_2006_507/reg_2006_507_en.pdf]

Ülaltoodust lähtuvalt on oluline lõpetada avalikkuse eksitamine sellest vaktsiinist rääkides ning seda vaktsiini puudutavas igas avalikkusele (vaktsineeritavale) suunatud sõnavõtus tuleb selgelt välja tuua, et vaktsiini kasutusluba on tingimuslik ning selle vaktsiini kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe andmed on puudulikud.

Terviseametil palun vaktsiini infolehel see oluline ja ülaltoodud määrusega nõutav info kasutusloa tingimusliku olemuse ning kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe andmete puudulikkuse kohta esitada nii, et see oleks selgelt välja toodud. Hetkel on see info peidetud infolehe lõppu, aadressimüra sisse – see info tuleb esitada infolehe alguses, vastasel korral ei ole see eelpooltoodud määrusega nõutavalt selgelt esitatud ja selline esitusviis, kus see oluline nõutav info on toodud peale (oletuslike) ohutuse jms. andmete esitamist, võib vaktsineeritavat ja ka vaktsineerimise läbiviijaid eksitada.

Tarbijakaitseametil palun kaaluda menetluse alustamist isikute ja organisatsioonide suhtes, kes vaktsiini kohta infot jagades on käitunud avalikkust (vaktsineeritavat) eksitavalt.

Õiguskantsleril palun hinnata vaktsiini kohta jagatava info avalikkust eksitava esitusviisi vastavust Eesti Vabariigi Põhiseaduse paragrahvidele § 28. ja § 44. ning hea halduse tavale.

Käesolev märgukiri on saadetud Eesti Vabariigi Valitsusele, Riigikogule, Sotsiaalministeeriumile, Justiitsministeeriumile, Terviseametile, Tarbijakaitseametile, Eesti Vabariigi Presidendile, Õiguskantslerile. Kuressaare Haiglale, Kuressaare Perearstikeskusele, Eesti Perearstide Seltsile, Tartu Ülikooli Kliinikumile, Põhja-Eesti Regionaalhaiglale, Ida-Tallinna Keskhaiglale, Eesti Rahvusringhäälingule, Postimehele, Õhtulehele, Eesti Päevalehele, Delfile ja Eesti Ekspressile.