EESTI VALLUTAS JÄRJEKORDSES edetabelis esikoha

7 kommentaari
EESTI VALLUTAS JÄRJEKORDSES edetabelis esikoha

Olukord riigi tööturul on iga riigi jaoks üks olulisemaid näitajaid. 2008. aastal tabas tervet Euroopa tööturgu suur kriis. Kuid milline on olukord praegu? Värbamisega tegelev lehekülg Glassdoor viis läbi uuringu, millest selgus, et kõige parem olukord valitseb Euroopa riikide hulgas just Eesti tööturul. 

Olukord riigi tööturul on iga riigi jaoks üks olulisemaid näitajaid. 2008. aastal tabas tervet Euroopa tööturgu suur kriis. Kuid milline on olukord praegu? Värbamisega tegelev lehekülg Glassdoor viis läbi uuringu, millest selgus, et kõige parem olukord valitseb Euroopa riikide hulgas just Eesti tööturul. 

Uuring keskendus kuueteistkümnele Euroopa riigile ja uuringu tulemusena pandi kokku edetabel, mis peegeldab tööhõive suurust erinevates riikides.

Edetabel näeb välja järgmine: 

1. Eesti

2. Norra

3. Inglismaa 

4. Austria 

5. Taani 

6. Saksamaa 

7. Šveits 

8. Belgia 

9. Soome 

10. Holland 

11. Prantsusmaa 

12. Iirimaa 

13. Itaalia 

14. Portugal 

15. Kreeka 

16. Hispaania 

Statistikaameti andmetel oli töötuse määr Eestis 2015. aasta kolmandas kvartalis 5,2% ja tööhõive määr 67,2%. 2014. aastal olid need määrad vastavalt 7,4% ja 63%.

ibtimes.co.uk