ELUAEGSE VANGI ROMEO KALDA ESINDAJA: Eesti riik peaks kõigi kinnipeetavate ees vabandama!

Politseiniku tapmise eest eluaegset vanglakaristust kandev Romeo Kalda võitis Euroopa Inimõiguste Kohtus interneti kasutamist puudutavas vaidluses Eesti riiki.

Politseiniku tapmise eest eluaegset vanglakaristust kandev Romeo Kalda võitis Euroopa Inimõiguste Kohtus interneti kasutamist puudutavas vaidluses Eesti riiki.

Kohus leidis teisipäevases otsuses kuue häälega ühe vastu, et vangla rikkus Kaldale internetile ligipääsu, keelates tema inimõigusi. Kalda soovis vanglalt saada ligipääsu veebilehtedele, mis sisaldavad õigusalast infot ja Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite eestikeelseid tõlkeid.

Nüüd kavatseb riik mehe kohtuvõidu vaidlustada, põhjendades vangide internetikasutamist kui võimalikku julgeolekuriski. Romeo Kalda esindaja Teet Raatsini sõnul peaks Eesti riik kinnipeetute ees hoopistükkis vabandama. 

“See, et inimene kannab vanglakaristust, ei tähenda, et ta poleks enam inimene. Riigil pole ühtegi argumenti taolise piirangu sätestamiseks, küll aga on Romeol piisavalt argumente, et nendele veebilehtedele ligipääsu omada,” ütleb ta. “Need veebilehed sisaldavad õigusuudiseid ja kohtulahendeid – see on asi, mida vangla raamatukogus leiduvast lugemismaterjalist kahjuks ei leia. Me ei räägi ligipääsust sotsiaalvõrgustikele!” 

Inimõiguste kohus märkis, et Euroopa inimõiguste deklaratsiooni artikkel 10 sätestab inimeste väljendusvabaduse õiguse, mis muu hulgas puudutab õigust saada infot interneti vahendusel. Inimõiguste kohus märkis veel, et juurdepääs kõnealustele lehekülgedele suurendab avalikkuse teadlikkust ja austust inimõiguste vastu. Ligipääsu nendele lehekülgedele on Kaldal vaja eelkõige enda õiguste kaitseks. 

Raatsin rõhutab, et Eesti riigis valitseb inimõigustesse väga häbematu ja üleolev suhtumine. “Romeot võiks praegu võrrelda näiteks suvetööle jäetud lapsega, kellelt kõikvõimalik õppematerjal käest ära korjatakse ning samal ajal eeldatakse, et laps suudab suvetöö sellest hoolimata edukalt ära teha. Inimõigusi, millest Eesti riik vangide puhul mööda vaatab, on väga palju, aga vastutust ei võta keegi. Võibolla oleks riigil aeg kinnipeetavate ees vabandada?” 

Romeo Kalda kannab politseiniku tapmise eest eluaegset vanglakaristust. Mees haavas 1996. aasta 27. aprilli öösel Tallinnas Lasnamäel tulevahetuses surmavalt teda korterivarguse järel jälitanud Lasnamäe politseikomissari.

Kohus mõistis Kaldale politseiniku tapmise eest esialgu surmanuhtluse, mille Tallinna ringkonnakohus asendas pärast surmanuhtluse kaotamist ja 1997. aasta veebruaris jõustunud kriminaalkoodeksi muudatust eluaegse vanglakaristusega.

Buduaar.ee