KUI PALJU SINA PALKA SAAD? Keskmine palk tõusis 1163 euroni!

KUI PALJU SINA PALKA SAAD? Keskmine palk tõusis 1163 euroni!

On ainult positiivne tõdeda, et palganumbrid liiguvad tõusvas suunas! Keskmine brutokuupalk oli 2016. aasta teises kvartalis juba 1163 eurot ja brutotunnipalk 6,91 eurot, teatab Statistikaamet. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 7,6% ning brutotunnipalk 4,5%.

On ainult positiivne tõdeda, et palganumbrid liiguvad tõusvas suunas! Keskmine brutokuupalk oli 2016. aasta teises kvartalis juba 1163 eurot ja brutotunnipalk 6,91 eurot, teatab Statistikaamet. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 7,6% ning brutotunnipalk 4,5%.

Keskmise brutokuupalga aastakasv oli veidi aeglasem kui eelmises kvartalis.

Keskmine brutokuupalk oli aprillis 1141 eurot, mais 1129 eurot ja juunis 1220 eurot. Juunikuu kõrgem brutokuupalk tulenes peamiselt ebaregulaarsete preemiate ja lisatasude ning puhkusetasude suurenemisest.

Keskmine brutokuupalk oli 2016. aasta teises kvartalis kõrgeim info ja side tegevusalal ning finants- ja kindlustustegevuses. Võrreldes 2015. aasta teise kvartaliga tõusis keskmine brutokuupalk ja -tunnipalk peaaegu kõigil tegevusaladel, enim 23,5% kinnisvaraalases tegevuses. Keskmisest kiirem palgakasv oli ka haldus- ja abitegevustes (13,5%), majutuses ja toitlustuses (12,6%) ning info ja side tegevusalal (11,5%). Brutokuupalga aastakasv oli kiireim Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes (9,4%) ja aeglaseim riigile kuuluvates asutustes (5,5%).

Kuhu sinu palganumber antud tabelis mahub?

Allikas: Statistikaamet