KUTSEÕPPURID LOOVAD veebikeskkonda noortele kunstnikele

KUTSEÕPPURID LOOVAD veebikeskkonda noortele kunstnikele

Sügisel sai alguse koolitusprogramm Samsung Digi Pass, kus aktiivsed kutsekoolide õpilased asusid välja töötama oma põnevaid digi-ideid. Nüüd on programm jõudnud lõppjärku ning peagi on selgumas edukaimad noored, kes teekonnal enim õppinud ja teadmisi omandanud. Nende hulka kuuluvad ka säravad ja visad Tartu kunstikooli õpilased Iris Allese, Valeria Potjava ja Markus Orgusaar, kes on loomas midagi eriti kasulikku – internetikeskkonda noortele kunstnikele. 

Sügisel sai alguse koolitusprogramm Samsung Digi Pass, kus aktiivsed kutsekoolide õpilased asusid välja töötama oma põnevaid digiideid. Nüüd on programm jõudnud lõppjärku ning peagi on selgumas edukaimad noored, kes teekonnal enim õppinud ja teadmisi omandanud. Nende hulka kuuluvad ka säravad ja visad Tartu kunstikooli õpilased Iris Allese, Valeria Potjava ja Markus Orgusaar, kes on loomas midagi eriti kasulikku – internetikeskkonda noortele kunstnikele.
 
Kolm tublit noort kutsuvad end Tiim Prismicuks ja nad soovivad luua internetiportaali noortele Eesti kunstnikele, mis võimaldab neil eksponeerida oma teoseid, end näidata ning tutvuda teiste kunstnikega. Lehekülg aitaks uutel loomeinimestel leida kergemini erialaseid väljundeid, võimaldaks potentsiaalsetel tööandjatel neid avastada ja oma tegevusse kaasata.
 
Äsja kooli lõpetanud noored kunstnikud leiavad end tihti olukorrast, kus on raske enda andekust ja oskusi tõestada või jalga tööturu ukse vahele torgata. Nii otsivad Tartu noored võimalust, et aidata kunstnikel luua oma suhtlusvõrgustikku, mis seda probleemi leevendaks. Kuigi kunstiportaale on internetis teisigi, pole noorte arvates selliseid, mis tõstaks esile just äsja kooli lõpetanud või tööturule sisenenud kunstnikke, seda eriti Eestis. Loodav lehekülg keskendub just töötavatele Eesti kunstnikele ning aitaks neil luua kontakte oma ala kolleegide ning tööandjatega. Lõpptulemus on ainulaadne võrgustik Eesti kunstiturul, millel on ka võimalus laieneda rahvusvaheliseks. 
 
Koolitusprogrammi Samsung Digi Pass jooksul arendavad noored erialaseid äppe ja lahendusi, mis lahendavad mõnd eakaaslaste või mõne teise grupi vajadusi. Programmi käigus õpetatakse noortele digitaalseid oskusi, sh veebisisu loomist ja jagamist, tehnoloogia abil suhtlemist ning andmete hindamist. Lisaks arendatakse sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud igas ametis – meeskonnatöö, probleemide lahendamine, kommunikatsioon, loovus, otsuste tegemine jne.
Koolitusprogrammi finaalüritus toimub juba 8. detsembril kell 14 Tallinna Ülikoolis. Soovime noortele edu oma eesmärgi saavutamisel ja loodame peagi näha noorte kunstnike pealetungi!