OLE TEADLIK: PALGAD JUBA TÕUSEVAD! Kas ka sinu palk?

OLE TEADLIK: PALGAD JUBA TÕUSEVAD! Kas ka sinu palk?

Raha võiks alati olla rohkem, ent reaalsus on see, et enamasti on seda pigem liiga vähe, kuid mitte kunagi liiga palju. Õnneks on ka Eestis hakanud palgad teatud määral tõusma ning 2016. aastal oli keskmine brutokuupalk 1146 eurot, mis tähendab, et võrreldes 2015. aastaga on toimunud 7,6% tõus, teatab statistikaamet.

Raha võiks alati olla rohkem, ent reaalsus on see, et enamasti on seda pigem liiga vähe, kuid mitte kunagi liiga palju. Õnneks on ka Eestis hakanud palgad teatud määral tõusma ning 2016. aastal oli keskmine brutokuupalk 1146 eurot, mis tähendab, et võrreldes 2015. aastaga on toimunud 7,6% tõus, teatab statistikaamet.

Aasta keskmine brutokuupalk kasvas kõikidel tegevusaladel!

Kui 2014. ja 2015. aastal püsis brutokuupalga aastakasv 6% piires, siis 2016. aastal kasv kiirenes. Reaalpalk, milles on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi muutuse mõju, tõusis 2015. aastaga võrreldes tarbijahindade stabiilsuse tõttu peaaegu sama palju kui keskmine brutokuupalk – 7,5%.

Ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud tõusid 2016. aastal võrreldes varasema aastaga palgatöötaja kohta 20,4%. Ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud mõjutasid keskmise brutokuupalga aastakasvu 0,4 protsendipunkti võrra.

Keskmine brutokuupalk oli 2016. aastal jätkuvalt kõrgeim info ja side tegevusalal ning finants- ja kindlustustegevuses. Kõige kiirem oli brutokuupalga aastakasv haldus- ja abitegevuses ning kinnisvaraalases tegevuses. Keskmisest kiirem palgakasv oli ka põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis, info ja side tegevusalal, majutuses ja toitlustuses, tervishoius ja sotsiaalhoolekandes ning hariduses.

Brutokuupalga aastakasv oli kõige kiirem Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes ja kõige aeglasem riigile kuuluvates asutustes.

Keskmine brutotunnipalk oli 2016. aastal 6,90 eurot ja 2015. aastaga võrreldes tõusis tunnipalk 6,0%. 2016. aastal oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 1548 eurot ja tunnis 10,28 eurot. Keskmine kuutööjõukulu palgatöötaja kohta tõusis 2015. aastaga võrreldes 7,7%.