ONGI LÕPLIK: KOOLIVAHEAJAD TÕSTETI ümber!

ONGI LÕPLIK: KOOLIVAHEAJAD TÕSTETI ümber!

Koolivaheaeg on lapsele nagu unistus, mille poole pidevalt püüelda ning loomulikult üritab ka haridusministeerium õpilaste olukorda paremaks muuta, ent see pole sugugi kerge. Nüüd võeti vastu uus määrus, mis lisab ülejärgmisest, 2017/2018. õppeaastast kevadsemestrisse viienda vaheaja, et jaotada õppekoormust tervise- ja õppimissõbralikumalt. 

Koolivaheaeg on lapsele nagu unistus, mille poole pidevalt püüelda ning loomulikult üritab ka haridusministeerium õpilaste olukorda paremaks muuta, ent see pole sugugi kerge. Nüüd võeti vastu uus määrus, mis lisab ülejärgmisest, 2017/2018. õppeaastast kevadsemestrisse viienda vaheaja, et jaotada õppekoormust tervise- ja õppimissõbralikumalt. 

Uue määruse allkirjastanud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi sõnul aitab pikka aega kehtinud riiklike vaheaegade süsteemi muutmine ja kevadesse viienda vaheaja lisamine jaotada õppekoormust ühtlasemalt ning mõistlikumalt. „Kevadised veerandid on praegu kooliaasta alguse omadest kümme kuni viisteist päeva pikemad ning võimendavad õpilaste ja õpetajate kevadväsimust. Talvine lisapuhkus kulub ära ja annab võimaluse kuulda tulevikus rohkem kevadrõõmust kui -tüdimusest,“ selgitas minister Ligi.

Minister märkis, et süsteem on jõudnud ennast juba tõestada. „Viit vaheaega juba katsetanud koolide tagasiside on olnud pea eranditult positiivne. Kuna muudatus puudutab mitmesaja tuhande lapsevanema ja noore elukorraldust, siis hindasime erandiõigust kasutanud koolide ja omavalitsuste kogemust kõrgelt,“ selgitas minister Ligi. Ministeeriumi viie vaheaja ettepanekut toetasid nii õpilaste, koolijuhtide kui ka omavalitsuste esindusorganisatsioonid.

Eesti lastel tuleb samu teadmisi omandada teistest OECD riikide lastest lühema aja jooksul, sest meil on üks lühemaid kooliaastaid. See tähendab ka teiste riikide eakaaslastest suuremat õppekoormust, mis annab eriti tunda pikkadel kevadistel veeranditel.

Viie vaheaja määramisel on arvestatud, et õppetöö jaotuks võimalikult ühtlase pikkusega perioodideks. Lisavaheaeg pikendab talvise lisapuhkuse arvelt kooli õppeaastat umbes nädala võrra.

Riiklikud koolivaheajad pannakse paika vähemalt aasta varem, et laste koolivälist tegevust ning perede ühistegevusi oleks peredel endil, laagrite ja huvitegevuse korraldajatel, noortekeskustel ja teistel lihtsam planeerida.

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad
1. vaheaeg: 21.–29. oktoober 2017;
2. vaheaeg: 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
3. vaheaeg: 24. veebruar – 4. märts 2018;
4. vaheaeg: 21. aprill – 1. mai 2018;
5. vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2018.

Allikas: haridusministeerium