POPULAARSE FACEBOOKI grupi omanik plaanib liikmemaksu kehtestada

Facebooki avaliku grupi “Rahvameditsiin ja teadmised” looja Olavi Uisk tõstatas hiljuti grupiliikmete seas arutelu sooviga muuta grupp edaspidi kinniseks ning sellest lähtuvalt kehtestada ka liikmemaks. Nimelt leiab Olavi, et kui grupis on kümneid tuhandeid inimesi, siis tasuks palgata ka adminnid süsteemi paremini haldama ning lisaks ka arstid, kes oskaksid professionaalset nõu anda.

Olavi pakkus Facebooki “Rahvameditsiin ja teadmised” grupiliikmetele välja, et kuulutaks grupi kinniseks ning kehtestaks aastamaksu, milleks on 5 eurot inimese kohta. Selle summa peaksid siis kõik grupiliikmed maksma ühe korra aastas  hetkel on grupis pea 33 100 inimest. Kui aga grupp muutub kinniseks, ennustab Olavi, et liikmeid tuleb väga palju juurde  neid võib mehe enda sõnul koguneda isegi enam kui 80 000. See aga suurendaks Olavi sõnul ka grupi adminnide töömahtu ja ta tahaks palgata professionaalsed adminnid gruppi haldama. 

“Selle väikese 5 € aastamaksuga saaks palgata konkreetsed ja professionaalsed adminnid, kelle ainsaks tööks olekski tegeleda grupiga, võtta vastu uusi tulijaid, lahendada jooksvaid küsimusi, lahendada arusaamatusi, anda seletusi, leida tõlkijad või ise tõlkida artikleid, mis päris paljud on seni võõrkeelsed ja millest vanem generatsioon aru ei saa. Kustutada sobimatuid reklaame, mis minu isiklikust vaatevinklist võiksidki olla tasulised, kuid tõenäoliselt selle tasuga ei kataks professionaalsete ainult meie grupiga tegelevate adminnide töötasusid. 

Palgata mõned doktorid või üldarstid, kes oskaksid, suudaksid ja vastaksid konkreetsetele küsimustele. Kindlasti peaksid need doktorid, nimetame neid edaspidi nõunikeks, valdama nii ravimtaime teadust, kui ka muid meditsiinilisi võtteid kiireks ja korrektseks abiks,” kirjutab Olavi.

Enne otsuste langetamist palus mees ka grupiliikmetel oma arvamust avaldada  kas kehtestada aastamaks ning muuta grupp kinniseks või mitte. Need 500 inimest, kes arvamust avaldasid, polnud enamuses siiski ettepanekuga nõus.

Kui Eestis on tasulised Facebooki grupid antud hetkel veel pisut võõras teema, siis mujal maailmas on tegelikult tegu vägagi populaarse ettevõtmisega ning soovijatel on isegi võimalik osta Facebooki gruppe  hind oleneb sellest, kui palju inimesi on gruppi suudetud koguda.

Tegemist on kasvava äriharuga, mis võib ettevõtlikumale tegijale vägagi soodsaks sissetulekuallikaks osutuda. Tõsi küll, mujal on Facebooki kinnistes gruppides kehtestatud kuumaks, mitte aastamaks. Täpseid summasid välja tuua on raske, sest tegemist on kinniste gruppidega, kuid erinevate allikate väitel jäävad need umbkaudu 1015 euro vahemikku kuus.