RAHAKOTT, mis tuleb appi nii raha kasvatama kui laenama

Kui kukruvahel haigutab tühjus, pöörduvad inimesed erinevate ettevõtete, pankade ning jällegi teiste inimeste poole, et laenu saada. Uurisime uuelt ettevõttelt Rahakott.ee, kuidas erinevad nemad tavalistest SMS laene pakkuvatest firmadest ning miks on just antud portaali vahendusel raha välja laenamine kasulik.

Kui kukru vahel haigutab tühjus, pöörduvad inimesed erinevate ettevõtete, pankade ning jällegi teiste inimeste poole, et laenu saada. Uurisime rahakott.ee tegevjuhilt Margit Susilt, kuidas erinevad nemad tavalistest SMS-laene pakkuvatest firmadest ning miks on just antud portaali vahendusel raha laenamine kasulik.

Millest tuli sellise teenuse loomise vajadus, kui meil on mitmeid erinevaid SMS-laene pakkuvaid teenuseid?

Aeg-ajalt tuleb inimestel ette vajadus laenu võtmiseks, sest alati ei taheta või ei saada pankadest abi. Kiirlaene väljastavad ettevõtted jällegi rikuvad laenusoovija maine finantsasutuste silmis. Kui on nõudlus, on ka pakkumine ning sellest tuligi mõte pakkuda teenust, kus tehingud toimuvad eraisikute vahel.

Mille poolest erineb Rahakott SMS-laenudest?

Rahakott.ee ise erineb väga palju SMS-laenu pakkujatest, kuna meie firma ei väljasta laenusid, vaid pakub infovahendust, kus laenusoovija ja -andja saavad ise seada endale sobilikud laenutingimused ning leida isik, kes vastab emma-kumma soovidele. Ühtlasi on rahakott.ee platvorm, kus saab sõlmida laenulepinguid.

Mis on Rahakotist laenu võtmise plussid ja miinused?

Rahakott.ee platvormi plussidena võib kindlasti välja tuua laenamise inimeselt inimesele, laenulepingu sõlmimise mugavuse, mida meie keskkond võimaldab, laenutoote tingimuste omavahelise kokkuleppe. 

Kas on rohkem neid, kes tasuvad võla õigeaegselt, või neid, kes jäävad võlgu?

Võla õigeaegselt tasujaid on kindlasti rohkem, kuna Rahakott.ee-s on laenuandjatel palju võimalusi kontrollida laenusoovija tausta ja usaldusväärsust enne laenulepingu sõlmimist.

Kummale on rahakott.ee etem teenus, kas laenajale või laenuandjale?

Laenajale on kasulikum võtta laenu eraisikult kui mõnest SMS-laenu pakkuvast ettevõttest ning laenuandjale on kasulik investeerida oma raha vastavalt soovitud intressimääraga, mitte sellega, mida pakuvad pangad või hoiuühistud, kus on kõik tingimused üldjuhul määratletud teatud piiridega.

Milline on sellise teenuse tulevik?

Tulevikus tahaksime, et sarnast teenust saaksid kasutada ka ettevõtted.

Portaal Rahakott.ee tegeleb eraisikutevaheliste laenude vahendusteenuse pakkumisega. Portaali vahendusel saavad kasutajad sõlmida laenulepinguid arvuti tagant lahkumata ning kogu laenutegevus põhineb eraisikute omavahelisel suhtlemisel. See on investeerijatele parim võimalus raha kasvatamiseks ning laenusoovijatele hea alternatiiv kiirlaenufirmadele.