RAHVAS JA POLIITIKUD ei oska presidendi nime käänata?!

RAHVAS JA POLIITIKUD ei oska presidendi nime käänata?!

See, et meil on nüüd uus president, nõuab niigi omajagu harjumist. Selleks aga, et tema lihtne Eesti nimi rahva seas segadust tekitama hakkab, me küll valmis ei olnud. Ometi ei jää meil muud üle, kui uue presidendi nimi, Kersti Kaljulaid, kõigi oma vormide ja käänetega igaveseks endale mällu söövitada.

See, et meil on nüüd uus president, nõuab niigi omajagu harjumist. Aga selleks, et tema perekonnanimi rahva seas segadust hakkab tekitama, me küll valmis ei olnud. Ometi ei jää meil muud üle, kui uue presidendi nimi, Kersti Kaljulaid, kõigi oma käänetega igaveseks endale meelde jätta.

Kuna meediast on viimase nädala jooksul Kersti Kaljulaiu nimi läbi käinud sadu, kui mitte tuhandeid kordi, ei saa märkamata jätta, et erinevaid käändeid tuleb ette ebavajalikult palju. Tõelised grammatikaaustajad krigistasid ilmselt hambaid, kui kuulsid näiteks uudisteankrut lausumas Kersti Kaljulaiu nime omastavat käänet hoopis kui Kersti Kaljulaidi. Tuleb välja, et see ei ole sugugi ainus kord, sest nii mitmedki meediaväljaanded on fakte kontrollimata käänanud presidendi nime täiesti oma suva järgi.

Mõistetav eksimus, kuid ometi tuleks endale selgeks teha õige käänamine, sest uue presidendi nime tuleb meil järgmistel aastatel kindlasti arvukalt nimetada. Kuidas siis perekonnanime Kaljulaid õigesti käänata?

Nii isiku- kui ka kohanimed käänduvad üldiselt nagu muud samasuguse algvormistruktuuriga sõnad, enamasti kuuludes avatud muuttüüpidesse. Nimesid, mis langevad kujult kokku harilike eesti käändsõnadega, käänatakse enamasti nagu neid käändsõnu. Näiteks Rüütel : Rüütli : Rüütlit või Laid : Laiu : Laidu, mille kohaselt Laidi (ehk antud juhul Kaljulaidi) ei tule kuidagi kõne alla. Liitsõnaliste nimede käänamisel hoitakse lähtesõnale omasest kää­na­­misest kinni rohkemgi kui lihtsõnade puhul, nt Uusväli : Uusvälja, vrd Väli Väli Väli(t). Ometi ei näi Eesti rahvas keelereegleid tundvat ning presidendi perekonnanime käänatakse just nii – valesti.

Seega, kordame üle eesti keele käänded ning koostame omakorda presidendi nime käänamise juhendi:

Kes? Kersti Kaljulaid
Kelle? Kersti Kaljulaiu
Keda? Kersti Kaljulaidu
Kellesse? Kersti Kaljulaidu või Kersti Kaljulaiusse
Kelles? Kersti Kaljulaius
Kellest? Kersti Kaljulaiust
Kellele? Kersti Kaljulaiule
Kellel? Kersti Kaljulaiul
Kellelt? Kersti Kaljulaiult
Kelleks? Kersti Kaljulaiuks
Kelleni? Kersti Kaljulaiuni
Kellena? Kersti Kaljulaiuna
Kelleta? Kersti Kaljulaiuta
Kellega? Kersti Kaljulaiuga

Allikas: Eesti keele käsiraamat