RAINER VAKRA SELGITAB seoses diplomitööga üles kerkinud kahtluseid

RAINER VAKRA SELGITAB seoses diplomitööga üles kerkinud kahtluseid

Sotsiaaldemokraatliku partei ühte juhtfiguuri Rainer Vakra ümber kerkis täna esile suur skandaal. Nimelt süüdistatakse 37-aastast meest selles, et ta on oma lõputöö maha kirjutanud Säästva Eesti Instituudi raportitest ning muuhulgas omastanud teise üliõpilase tehtud uurimuse ja esitanud selle enda oma pähe. 

Vakra selgitas esile kerkinud süüdistusi lähemalt enda Facebooki kontol, kuhu kirjutas järgnevalt: “Pean vajalikuks selgitada seoses minu diplomitööga üles kerkinud kahtlusi. Omandades 17 aastat tagasi oma esimest kõrgharidust, osalesin lõputöö raames Tartu pakendikogumise pilootprojektis. Üks selle projekti eestvedajaid oli minu lõputöö juhendaja, kellega lõputööd kirjutades tihedalt suhtlesin, ning kes edastas mulle töö koostamist toetavaid materjale ja soovitusi.

Kirjutasin oma diplomitöö heauskselt, kasutades seejuures ka juhendaja poolt mulle edastatud toona avaldamata ja projektis osalejate ühistööna loodud materjale. Samuti pidasin silmas mulle teadaolevaid diplomitööle ja selle koostamisele kehtestatud reegleid.

Nii töö retsensent kui ka kaitsmiskomisjon hindasid minu diplomitööd hindega 5. Pärast minu lõputöö kaitsmist avaldati Säästva Eesti Instituudi raport, kus kasutati samu allikaid ja andmeid. Täna, 17 aastat hiljem mõistan, et minust oleks olnud korrektne raporti tööversioonile viidata. Aga plagiaadisüüdistus on tõsine asi, mistõttu pöördun Tallinna Ülikooli poole oma tööle ning selle kaitsmise protseduurile objektiivse hinnangu saamiseks.”

Kommentaarides on inimesed aga vihale aetud ning enamik ei usu Vakra selgitusi. “Lihtsam oleks tunnistada tehtud viga ja vabandada avalikult autorite ees,” kirjutab üks. 

See oli videos näost näha ju kui haledalt sa järjekordset valet proovisid välja hakata mõtlema,” leiab teine. 

Asi pole ainult selles, et Vakra varastas teise tudengi töö. Veel hullem on see, et nüüd ta ka valetab, et ta ei teinud seda. Sellistel varastel ja valetajatel ei tohiks poliitikas kohta olla. See, et sotsid sellist libedikku välja ei viska, räägib selget keelt terve partei kohta,” kommenteerib kolmas.