SUUREPÄRANE TULEMUS: EESTI teismelised on selles asjas Euroopas esikohal

Teisipäeval jõudsid avalikkuse ette PISA 2018 tulemused – tegemist on kogu maailma hõlmavate rahvusvaheliste õpitulemuste uuringuga. Testi andmete kohaselt on Eesti kogu Euroopa mastaabis esikohal ja seda nii lugemise, matemaatika kui ka loodusteaduste osas.

PISA uuringu raames hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi mitmes valdkonnas – lugemises, matemaatikas ning loodusteadustes. Sel korral oli testi fookuspunktiks just funktsionaalne lugemine ehk siis selgitati välja, kui hästi saavad 15-aastased õpilased aru erinevatest tekstidest ja kui hästi oskavad nad neid kasutada. 

PISA on maailma suurim haridusega seonduv uuring ning on märkimisväärne, et Eesti saavutas niivõrd kõrge koha. 

Kogu maailma mastaabis on Eesti viiendal kohal, Euroopas aga esimene.