TÄHTIS INFO: MIDA silmas pidada lähiajal reisi planeerides

Shutterstock

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Seoses koroonaviiruse leviku ja eriolukorraga on paljudel inimestel küsimus, mida teha juba ostetud pakettreisiga.

Uudised piirangute leevendamisest erinevates riikides tekitavad ka küsimuse, mida silmas pidada oma suvereisi planeerides.

Reisid, mis on planeeritud toimuma mõne kuu või poole aasta pärast, võivad asjaolude muutudes juba plaanipäraselt toimuda. Seepärast ei maksa kaugemas tulevikus toimuvate reiside tühistamisega kiirustada.

Samas tuleb rõhutada, et võlaõigusseadus näeb reisijale ette õiguse lõpetada pakettreisileping enne pakettreisi algust lõpetamistasu maksmata (st saades tagasi kogu reisitasu), kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral reisijate vedu sihtkohta või pakettreisi teenuste osutamist. Viimase all on mõeldud ka seda, kui sihtkohas ei ole võimalik tarbida lepingus lubatud teenuseid.

„Eriolukorra võimalik tühistamine ei too paraku automaatselt kaasa reisimise võimalikuks muutumist,“ lausus TTJA tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Tael. Paljudes sihtkohtades jäävad mitmesugused piirangud ka pärast eriolukorra lõppemist, näiteks võtab nii Kreekas kui Türgis rahvusvaheliste lennuliinide taasavamine veel nädalaid aega, linnade vahel ei saa liikuda, riiki sisenejad peavad olema 14 päeva karantiinis, majutusasutused, vaatamisväärsused ja rannad on suletud.

Kui reisikorraldaja tühistab pakettreisi, on reisijal õigus saada tagasi reisikorraldajalt kogu reisitasu. Kahjuhüvitist reisi ära jäämise eest täiendavalt nõuda ei saa. Poolte kokkuleppel võib ettemaksu tagastamise asendada reisi muutmisega hilisemale kuupäevale või asendada pakettreisi kinkekaartidega (pakettreisi kinkekaart peab olema reisikorraldaja tagatisega tagatud), mida reisija saab oma äranägemise järgi hiljem kasutada.

TTJA soovitab võimaluse korral olla paindlik ning leida reisikorraldajaga mõlemat osapoolt rahuldav lahendus. „Tarbijatelt on meile aga tulnud kaebusi, et reisiettevõte ei ole neile tutvustanud õigust raha tagasi saada. See on tarbija eksitamine, kui vastatakse, et reisijal on võimalik vaid valida reis hilisemal ajal või võtta vastu kinkekaart,“ sõnas Tael. Reisijale tuleb anda teavet kõigi valikuvõimaluste kohta, et ta saaks langetada teadliku otsuse.

Lähiajal reisi planeerivatel tarbijatel soovitab TTJA oodata eriolukorra lõpuni ning enne reisi broneerimist kindlasti uurida sihtkoha reisiinfot ja veenduda, et ei rikutaks sealseid eriolukorra ja muid riigis viibimise tingimusi. Infot leiab näiteks Välisministeeriumi portaalist ReisiTargalt,  Terviseameti kodulehelt, sihtkohariigi ametiasutuste veebilehtedelt. Samuti peavad selle info välja selgitama reisiettevõtted. Kui selguvad asjaolud, mis teevad reiside korraldamise mõnesse või kõigisse sihtkohtadesse võimatuks, siis peavad reisikorraldajad selle info ka enda kodulehtedel avaldama ja müügipakkumisi muutma.