TUNNE SEADUSI: mis juhul ei pea taksoarvet maksma?

TUNNE SEADUSI: mis juhul ei pea taksoarvet maksma?

Paljud arvavad, et taksoga sõitmine on vaid jõukate lõbu ning enamik meist ikkagi just hinna tõttu igapäevaselt taksoteenust ei kasuta. Ometi avastasime Tallinna tänavatel sõitva Tallink takso autoaknalt lause, mis pea kohal pirni põlema sütitas – kas tõesti on võimalik sõita taksoga täiesti tasuta? Kuidas on see võimalik?!

Ilmselt on enamik meist sõitnud taksoga, kuid pole mõelnudki, et peale sõidu eest tasumist taksojuhilt ka tšekki küsida. Mis see asjasse puutub, küsid sa? Nimelt, nagu Tallink takso akna peale kleebitud infokillukesest välja tuli, on taksojuhtidel kohustus anda sõidu eest kliendile tšekk, kui viimane seda palub.

Kontrollisime info ühistranspordiseadusest üle ja avastasime, et § 65 järgi see tõesti nii on:

§ 65. Poolte õigused ja kohustused taksoveol

 (1) Taksoveol on sõidukijuht kohustatud:

 1) panema sõiduki armatuurlauale sõitjale nähtavale kohale teenindajakaardi;

 2) teenindamise algul lülitama sisse taksomeetri. Kui sõitja tellib takso väljapoole teeninduspiirkonda, võib kokkuleppel sõitjaga taksomeetri sisse lülitada teeninduspiirkonna piirile jõudes;

 3) andma sõitjale printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud vedaja nimi ja registrikood, sõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning alguse ja lõpu kellaaeg, tee pikkus, kasutatud hinnad ja soodustused, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud hindade ja soodustuste lõikes ning üldmaksumus.

 (2) Taksoveol on sõidukijuhil keelatud:

 1) teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga;

 2) vallata või kasutada lisaseadmeid, mis võimaldavad mõjutada taksomeetri mõõtetulemust või näitu.

Kindlasti on mitmed meist seda isegi teinud, kuid kuna seadusi kahjuks enamik meist peast ei tunne, ei ole me osanud arvatagi, et olukorras, kus taksojuht sulle tšekki ei saa anda, ei ole sa kohustatud sõidu eest maksma. Kuigi tšekke mitteväljastavad taksod hakkavad tänapäeval vaikselt linnapildist kaduma, on neid siiski veel liikvel ja sul on veel võimalus enda tasuta taksosõit välja “petta” või lihtsalt seadust eiravale taksojuhile õppetund anda.