VALITSUS AVALDAS, mis järjekorras piiranguid leevendatakse ja mis jääb kauemaks

Shutterstock

TV3

Valitsus pani teisipäeval, 21. aprillil paika, mis järjekorras hakatakse piiranguid lõpetama.

Ka valitsust nõustanud teadusnõukogu liikmed arvavad, et kui järgida vajalikke hügieenireegleid ning hoida teineteisest avalikes kohtades eemale, siis võiks eluks vajalikumaid piiranguid hakata maha võtma.

Siiski nenditakse, et piirangute maha võtmine saab toimuma tasa ja targu ning alati peab alati olema võimalus astutud samm tagasi astuda. Need piirangud, mis eluks hädavajalikud ei ole ja kus on suur risk, jäävad pikaks ajaks. Siinkohal peetakse silmas erinevaid avalikke üritusi ja muud sarnast meelelahutust. Ka näiteks teatrisse ja kinno nii pea veel minna ei saa.

Küll aga taastati juba plaaniline ravi ning järgmisena on kavas lõpetada distantsõpe. Selleks, et kaubanduskeskused saaks uuesti avada, peab tagama selle, et külastajad kannaksid maski ja hoiaksid nõutud vahemaad.

Kõige viimasena avatakse aga riigipiirid.

Spordivõistlused saavad peagi hakata toimuma, aga seda ainult ilma pealt vaatajateta.