3 OMADUST, MIS KINNITAVAD, et sa oled teistest targem

Inc.com

Võimalik, et sa oled teistest taibukam ning kes teab, ehk oled isegi sel teemal isekeskis aru pidanud? Portaal Inc.com toob välja kolm omadust, mis määravad väidetavalt ära selle, kas sa oled teistest targem või mitte. Mõned neist punktidest on ehk iseenesest mõistetavad, kuid kõik kindlasti mitte – tegemist on uuringute tulemusena välja selgitatud punktidega.

Kolm omadust, mis näitavad, et suure tõenäosusega oled sa teistest tõepoolest taibukam:

1. Oled introvert

Uuringud kinnitavad, et 60% andekatest inimestest on just nimelt introverdid ehk siis inimesed, kes analüüsivad kõike, tegutsevad läbimõeldult rahulikus tempos ning hoiavad pigem omaette.

2. Oled musikaalne

Arvatakse, et musikaalse inimese aju funktsioneerib pisut teistmoodi. Nende inimeste aju on aktiivsem ning sellest lähtuvalt on nad keeleliselt võimekamad ning üleüdliselt andekamad.

3. Olid rinnalaps

Brasiilias 6000 inimese seas läbi viidud uuringu tulemusena selgus, et need lapsed, keda toideti vähemalt esimesed kuus elukuud rinnaga, olid elus edukamad. Nad jõudsid elus kaugemale, olid intelligentsemad ning oskasid teha otsuseid, mis neid elus edasi viisid.