4 PÕHILIST ISIKSUSTÜÜPI: kes neist oled sina?

4 PÕHILIST ISIKSUSTÜÜPI: kes neist oled sina?

Igasugused erinevad isiksustestid on inimeste seas väga populaarsed, aga kuna nende kohta puuduvad konkreetsed teaduslikud väited, on need pikemat aega kriitika all olnud. Hiljutisest uuringust leiti aga neli põhilist isiksuse tüüpi, mis kehtivad ka päriselus ja info põhineb väga suurel uuringul. Eksperimendi viis läbi Ameerikas asuv Northwesterni ülikool, kirjutab teadusajakiri Science Daily

Psühholoogiaprofessor William Revelleni sõnul näitab uus uuring, et teatud isiksusetüübid esinevad teistest sagedamini. “Inimesed on erinevaid isiksusetüüpe üritanud juba sajandeid lahtritesse panna, kuid siiani on teadus need kõik ümber lükanud,” sõnas ta. 

Uus uuring põhineb aga väga ulatuslikul materjalil. Selles osales lausa 1,5 miljonit inimest üle kogu maailma. Sellest selgus, et olemas on 4 põhilist isiksustüüpi. Nendeks on: 

1. Avatud, kuid konservatiivne.

Need inimesed said väga kõrgeid punkte neurootilisuse (haavatavus, impulsiivsus, tunnete ebatasakaal) ja oma avatud oleku eest, kuid uutele kogemustele polnud nad eriti avatud. Üks uurijatest sõnas, et enamus inimesi kuulub tüüpiliselt just siia rühma. Siia gruppi kuulus rohkem mehi kui naisi. 

2. Kinnine.

Kinnise isiksustüübi tunded on stabiilsed. Ta ei ole neurootiline ega avatud. See inimtüüp ei ole ka kuigivõrd sotsiaalne, aga siiski sõbralik ja vastutustundlik. 

3. Eeskuju.

Eeskujud on vähem neurootilised kui kõik teised. Need inimesed on usaldusväärsed ja avatud uutele ideedele. Nad oskavad vastutada oma tegude eest. Naisi kohtas siin grupis sagedamini kui mehi. 

4. Enesekeskne.

Enesekesksed inimesed said kõrgeid punkte avatud oleku eest ning madalamaid punkte aususe ja tunnete näitamise eest. Need on inimesed, kellega ei tasuks tegemist teha. Kõige sagedamini kuulusid siia gruppi noored.