EKSPERT VASTAB: KUIDAS OLLA mõjuisik, kellega tahetakse koostööd teha?

Foto: Huawei Eesti

Buduaar

Suur osa sotsiaalmeedias tegutsevaid noori unistavad võimalusest teenida raha mõjuisikuna ning saada suurte firmade poolt väljavalitud mõjuisikuks. Uurisime Huawei Eesti kommunikatsioonijuhilt Helerin Kukelt, mida peavad suured brändid silmas mõjuisikute valimisel.

Helerin Kukk ütleb, et mõjuisikute valikul on tähtsad järgmised näitajad:

 1. Jälgijaskond ja kaasatus
  Mõjuisikuid valides peavad suured/rahvusvahelised brändid loomulikult silmas esmaseid põhilisi indikaatoreid nagu jälgijate arv ning kaasatuse määr (engagement rate). Kusjuures Eesti kontektsis on just kaasatuse määr väga oluline indikaator, kuna meie väikese Eesti kohalike mõjuisikute jälgijaskonna suurused jäävad oluliselt alla teiste riikide mõjuisikute jälgijaskondadele. Seega, suhtle ja suhestu oma fännidega, see on kõige tähtsam. Kindlasti tasub arvestada sellega, et suured brändid kontrollivad, kas su jälgijad on ikka päris. Selge on see, et ostetud jälgijatega mõjuisikutest brändid huvitatud ei ole.
  2. Usaldusväärsus, tööeetika
  Brändidele on mõjuisiku usaldusväärsus väga oluline. See usaldusväärsus ei väljendu ainult mitte-ostetud jälgijates vaid ka selles, et mõjuisik teeb temaga kokkulepitud töö eeldatud ajal ära. Usaldusväärsus tähendab ka seda, et kokkuleitud töö on vastavuses brändi juhistega. Suurtel globaalsetel brändidel on sageli väga täpsed juhised millal, mida ja kuidas öelda. Nende juhiste järgimine on väga oluline.
  3. Jälgijaskonna demograafilised näitajad
  Lisaks jälgijate arvule ja nende autentsusele vaatavad brändid ka mõjuisiku jälgijaskonna päritolu/asukohta ja muid demograafilisi andmeid. Milleks? Kui bränd tahab kasutada kohalikku mõjuisikut, et reklaamida toodet/teenust kohalikule turule, siis on brändi jaoks oluline, et suurem hulk mõjuisiku jälgijaskonnast oleks siiski pärit Eestist. Lisaks jälgijaskonna päritolule on brändidele enamasti väga oluline ka mõjuisiku jälgijaskonna vanus (ning vahel ka sugu või mõni muu demograafiline näitaja). Seda vaadatakse ikka selleks, et mõjuisiku sõnum jõuaks tarbijaskonnani, mis on vastavuses brändi ja selle toote/teenuse tarbijaskonnaga.
  4. Sisuloome
  Sisu, mida mõjuisik loob, on äärmiselt tähtis! Mõjuisiku seni loodud sisu järgi hindavad brändid seda, kui hästi mõjuisik brändiga sobitub. Brändid võivad otsida kindla valdkonna või niššiga mõjuisikuid – näiteks kosmeetika brändid võivad olla huvitatud just kosmeetika armastajatest, samas tehnoloogia tootjad hoopiski tehnika fännidest. Kuid kindlasti mitte ainult! Igatahes tasub oma nišš leida – see aitab kaasa mõjuisiku enda sisu loomele ning samuti aitab teistel mõjuisikut paremini mõista ja temaga suhestuda. Samuti võib mõjuisikule omane nišš või loodav sisu välistada mingite brändidega koostöö. Näiteks, kuigi Instagramis on väga trendikas igasugune alastus ja oma keha näitamine, siis see ei pruugi sobida nii mõnegi brändi põhimõtetega, mistõttu ei saa bränd sellise mõjuisikuga koostööd teha.
  5. Eelnevad koostööd
  Kindlasti vaadatakse ka mõjuisiku eelnevat kogemust ning koostöid, mida ta on teinud. Kui mõjuisikut juba seostatakse väga tugevalt mingi konkureeriva brändiga, siis võib juhtuda, et bränd ei ole selle mõjuisikuga koostööst huvitatud.
  6. Mõjuisiku üldine maine
  Ka mõjuisiku üldine maine mõjutab brändide soovi temaga koostööd teha. Siia alla kuulub kindlasti eespool mainitud usaldusväärsus ja tööeetika. Aga kui mõjuisik on tuntud kui väga keeruline persoon, kes on ettearvamatu ja kellega on raske või ebameeldiv koostööd teha, siis see kahtlemata mõjutab mõjuisiku võimalusi brändidega koostööd teha. Pea meeles, et brändide taga töötavad siiski inimesed – keegi ei soovi ebameeldivate inimestega koostööd teha.

Milline peab olema jälgijate number, et firmadele silma jääda? Ja milline mõjuisiku profiil on tänasel päeval kõige enam hinnatud?
Nagu ka eelnevalt mainitud, siis Eesti mõjuisikute jälgijanumbrid jäävad oluliselt alla muudes regioonides tegutsevate mõjuisikute jälgijanumbritele. Eesti kontekstis sadadest tuhandetest jälgijatest rääkida ei üldiselt saa, kuid paari tuhande jälgijaga mõjuisik pole siiski veel globaalse brändi jaoks huvitav.
Üldiselt jagunevad koostööprojektid kaheks – lühikesed projektipõhised ja pikaajalised koostööprojektid. Lühematesse projektipõhistesse koostöödesse sobivad väiksema jälgijaskonnaga mõjuisikud, kuid pikaajalistesse koostööprojektidesse otsitakse enamasti siiski suurema jälgijaskonnaga ja kogenud mõjuisikuid.
Ehk siis – erinevaid muutujaid on palju – jälgijaskonna arv, kaasatuse määr, jälgijaskonna demograafilised näitajad, loodav sisu, mõjuisiku eelnevad koostööd, kogemused ja üldine maine, brändi ning projekti olemus. Kindlaid numbreid on raske öelda. Kõik oleneb konkreetsest projektist ja brändi tegevusvaldkonnast ning koostöö eesmärkidest.
Seega, et brändidele silma jääda:
* Leia oma nišš
* Ole omapärane ja kasvata omale aktiivne ning lokaalne jälgijaskond
* Loo huvitavat ja kvaliteetset sisu

Kuidas mõjutavad uued olud karantiinijärgsel ajal mõjuisikute kaasamist?
Uued olud on kindlasti mõjutanud mõjuisikute kaasamist nii positiivsel kui negatiivsel viisil. Nii mõnedki Eesti mõjuisikud on rääkinud, et palju koostööprojekte on seoses kriisiolukorraga ära jäänud. Olen ka kuulnud juhustest, kus mõjuisik ei ole saanud oma tehtud töö eest tasu. Kuid siiski võib öelda, et kuna igapäevaelu on muutunud rohkem piiratuks, siis see annab suurema hoo ja võimu sotsiaalvõrgustikele. Käesolev aeg võib isegi saada arvamusliidrite kuldajaks, sest nende loodavale sisule on suurem publik, kui kunagi varem ning nutikalt looduna on sisu inimeste jaoks atraktiivne ja hakkab laiemalt levima. Vaatamata sellele on paljud brändid kriisiolukorras enda turunduseelarvet kokku tõmmanud ning vähendanud kommunikatsiooni ja reklaami erinevates kanalites, kuid influencer-turundus on palju eelarvesõbralikum ja tulemuslikum ning seega praeguses olukorras hea päästerõngas, mida paljud ettevõtted, eriti e-kaubandusega seotud ettevõtted, aktiivselt ära kasutavad.