GALLUP: kas tunned puudust sellest elust, mis sul enne lapse saamist oli?

GALLUP: kas tunned puudust sellest elust, mis sul enne lapse saamist oli?

Laste saamine muudab kogu elu  see muudab nägemust elust, arusaamasid ning loomulikult ka senist ajagraafikut. Kui enne laste saamist oli sul vaba voli minna ja tulla nii nagu sa ise heaks arvasid, siis nüüd vastutad sa väikese inimese elu eest ning paratamatult tuleb laps esikohale seada. Emadus on nii imeline, et seda ei saagi tegelikult sõnadesse panna, kuid vahel on see ka paganama raske.

Selles gallupis tahame teada, kas sa tahaksid oma varasemat elu tagasi.