TEADLASED: KUI SIND häirivad teiste kirjavead, oled sa nõme inimene

TEADLASED: KUI SIND häirivad teiste kirjavead, oled sa nõme inimene

USA Michigani ülikool viis hiljuti läbi uuringu, millest selgus üsnagi ootamatu tõsiasi. Nimelt väidab uuring, et inimesed, keda häirivad teiste poolt tehtud kirjavead on tegelikult oma iseloomu poolest nõmedad ja väga ebameeldivad inimesed. Need, keda teiste kirjavead ei sega, on oma loomult aga palju meeldivamad, vahendab teadusportaal ScienceAlert. 

Teadupoolest on tegu esimese uuringuga, kus teadlased said osutada, et inimese iseloom mängib väga suurt rolli selles, kuidas ta reageerib kirja-ja sõnavigadele. 

Uuringus osales 83 vabatahtlikku. Katsealustel paluti läbi lugeda tekst, millega otsitakse endale toakaaslast. Osa vastustest oli täis vigu ning osa jälle keeleliselt korrektsed tekstid. Vabatahtlikel paluti vastuste põhjal ära arvata, millise inimesega võiks tegu olla – seda nii meeldivuse kui ka intelligentsuse poolest. Samuti pidid nad pakkuma, kui hea toakaaslasega võiks tegu olla. 

Hiljem uuriti katsealustelt, kas nad panid vigu tähele ja kui panid, siis kui väga vead neid häirisid. Uuringu teises osas uuriti katsealuste endi ekstravertsust, introvertsust, meeldivust ja neurootilisust. 

Selgus, et kõik katsealused olid vastuste põhjal eeldanud, et need tekstid, mis sisaldasid kirjavigu, nende taga oli ka ebameeldiv ja nõme inimene. Vastused, mis olid keeleliselt korrektsed, nende taga aga eeldati, et tegu on meeldiva ja toreda isikuga. 

Katsest selgus ka see, et teatud inimtüüp hindas vigu teinud inimesi tunduvalt kriitilisemalt, kui teised. Näiteks ekstraverdid jätsid kirjavead suures plaanis tähelepanuta, introverdid suhtusid apsudesse aga palju kriitilisemalt.

Samuti selgus uuringust, et inimesi, kes ka ise oma loomuselt ebameeldivad ja nõmedad on, häirisid teiste kirjavead tunduvalt rohkem. Oma loomult meeldivaid isikuid kirjavead see-eest nii väga ei häirinud. “Ebameeldivad inimesed on reeglite rikkumise suhtes palju kriitilisemad,” kirjutasid teadlased tulemustesse.