TEADLASED SELGITASID VÄLJA, millises kodus kasvavad õnnelikud lapsed

TEADLASED SELGITASID VÄLJA, millises kodus kasvavad õnnelikud lapsed

USA teadlased on selgitanud välja, et inimesed, kellele lapsepõlv seostub positiivsete emotsioonide ja õnnelikkusega, on sotsiaalselt küpsemad, neil on kõrgem eneseusk ja nad elavad tervislikumat elu.

USA teadlased organisatsioonist Funders’ Network for Smart Growth and Livable Communities on uurinud, kuidas täpselt elukeskkond lapsi mõjutab: juba paariaastaselt hakkab laps maailma enda ümber avastama ja nii on oluline, et tema ümber oleks toetav ja innustav väliskeskkond.

Näiteks on USA-s läbi viidud uuringud tõestanud, et lapsed, kellel on võimalus looduses mängida, on tulevikus enesekindlamad, nad on loomingulisemad ja ka vastutustundlikumad.

Kasvava lapse jaoks on tähtis “meie” tunne. Palju sõltub ka sellest, kui head on inimeste omavahelised suhted piirkonnas, kus elatakse ning kas üksteist toetatakse. Määrav roll on sellelgi, kas kodukoha läheduses asuvad head lasteaiad ja koolid.

Sarnased artiklid