TÕESTATUD! ILUSATEL NAISTEL on raskem tööle saada

TÕESTATUD! ILUSATEL NAISTEL on raskem tööle saada

Kuigi üldiselt arvatakse, et ilusatel naistel on kergem oma eesmärke elus saavutada, siis tööjõuturul ei ole nad sugugi eelistatud olukorras. Enamgi veel, võrreldes ilusate meeste ja keskpäraste naistega on nad hoopis halvemas seisus. Põhjus, miks see nii on, ei ole siiski selles, et ilusad naised oleks rumalamad ja kehvemad töötajad.

Veebiajakiri businessnewsdaily.com kinnitab, et ilusatel meestel on võrreldes teiste meestega palju suurem tõenäosus tööle kandideerides koht endale saada. Samal ajal kui ilusamad naised kaotavad tööpakkumisi endast tagasihoidlikuma välimusega naistele. Miks see nii on? Väidetavalt mängib olulist rolli asjaolu, et personalijuhid ja tööbüroode värbamiskonsultandid on kõik nooremapoolsed naised, kes suhtuvad eelarvamustega ilusatesse naistesse. Mängu tuleb naiselik armukadedus, mis takistab kaunitaridel lisaks tööle kandideerimisele tihti ka firmasisest karjääri teha.

Läbiviidud uuring sisaldas nii statistikaanalüüsi kui ka personaalseid intervjuusid personalijuhtide ja värbamiskonsultantidega. Uuringut juhtinud Ben-Gurion Ülikooli professor Bradley Ruffle kinnitas, et 25 juhust 24 korral oli personali värbajaks naine vanuses 23-39, mis tegi keskmiseks personalijuhi vanuseks 29 aastat. Seega langetas see inimene üldjuhul otsuse, millised CV-d lõpliku otsuse tegija lauale jõuavad ja millised mitte.

Kas sina oled kogenud Eestis, et ilusatel naistel on raskem tööd saada? Avalda arvamust ja osale ka meie gallupis.

Buduaar.ee