Usaldus on märk intelligentsusest

Usaldus on märk intelligentsusest

Ameerika teadlased avastasid, et usaldus on märk kõrgest intelligentsusest, kirjutab ajakiri Social Psychological & Personality Science.

Ameerika teadlased avastasid, et usaldus on märk kõrgest intelligentsusest, kirjutab ajakiri Social Psychological & Personality Science.

Sotsioloogid viisid läbi eksperimendi, kus osalejad pidid vaatama videosid inimestest, kes otsivad tööd ning püüavad esitada oma parimaid külgi. Mõned neist rääkisid seejuures tõtt, samal ajal kui teised valetasid vähemalt kolmel korral.

Vabatahtlikud, kes pidid eraldama tõe valest, võtsid katset kui võõra usaldamise küsimust. Sellisel moel jagati osalejad kahte rühma – usaldusväärsed ja kahtlased. Seejärel palusid uuringu autorid neil kindlaks teha, millises videosalvestuses olid inimesed ausad ja millises nad valetasid.

Selgus, et need, kes pidid kindlaks tegema isikud, kes räägivad tõtt, said hakkama palju paremini kui need, kes pidid tuvastama vale.

Inimesed, kes kipuvad usaldama võõraid, ei ole naiivsed unistajad. Nende täpsus inimestevahelistes suhetes võib pakkuda neile suurepärast toimetulekut elus; tõeliste sõprade äratundmisel ja identifitseerides väärt äripartnerid.

 

Anneli Allikas-Parv

Sarnased artiklid