Heegeldatud komplekt pisipiigale

Ilusad ilmad pole enam kaugel ning peagi võib midagi õhulisemat selga panna. Siiski on praegusel aastaajal õues viibimine ebameeldiv ja tubased tegevused on domineerivamad. Sellisel puhul on mõnus veidi käsitööd nokitseda ja ehk mõni asjake ise teha. 

Ilusad ilmad pole enam kaugel ning peagi võib midagi õhulisemat selga panna. Siiski on praegusel aastaajal õues viibimine ebameeldiv ja tubased tegevused on domineerivamad. Sellisel puhul on mõnus veidi käsitööd nokitseda ja ehk mõni asjake ise teha. Alljärgnevalt paar ideed, mida väikestele tüdrukutele kerge vaeva ja väikese ajakuluga teha saab. Samuti saab neid riideesemeid komplektina kasutada.

Heegeldatud siiluline barett

Enne baretti alustamist tuleks otsustada, mitmesiilulist peakatet soovitakse. Selles tehnikas on võimalik teha 5-8 siilulist baretti. Käesolevas õpetuses keskendume lihtsamale 6 siilulisele heegelniidist tehtud baretile:

1 – heegeldage 6-silmuseline ahel ning kinnitage see aassilmusega;

2 – heegeldage 12 ühekordset sammast ja kõigi sammaste vahele 1 õhksilmus (iga rea esimene sammas võrdub rea alguses kasvatatava 3 õhksilmusega), sulgege ring aassilmusega;

{image id=566579 align=”left”} 3 – heegeldage uue ringi algusesse kohe järgmine aassilmus ning alles seejärel kasvatage ühekordse samba kõrguse saavutamiseks 3 õhksilmust, sest uusi sambaid kasvatame edaspidi kahe samba vahelt. Iga ühekordse samba vahele looge 1 õhksilmus ning heegeldage see ring lõpuni rütmis 2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2, st. peale ringi alguses loodud õhksilmuseid looge järgmises vahes 2 ühekordset sammast (õhksilmus ikka iga samba vahel!), ülejärgmises 1 ühekordne sammas, sellest järgmises taas 2 ja nii kuni ring saab täis. Nüüd on selgesti eristatavad need 6 kohta, kust hakkategi edaspidi peakatet vajaliku suuruseni kasvatama;

4 – alustage samuti nagu eelmist rida;

5 – See rida algab kohe kolme õhksilmuse kasvatamisega ning nüüd heegeldame uued sambad otse eelmise rea sammaste ja õhksilmade peale ning kasvatame jällegi kaks sammast nüüdseks selgelt eristunud kuues ringi kasvatamise kohas, paralleelselt eelneva reaga;

6 – korrake seda tsüklit (kolm ringi ühekordseid sambaid õhksilmused iga samba vahel + 1 ring eelmise punkti näitel) kuni õige suurus käes, st. Bareti põhi on soovitud läbimõõduga;

7 – Järgmisena tuleb heegeldada 3-5 ringi ilma kasvatamise ja kahandamiseta, et saavutada baretile vajalik sügavus;

8 – edasi tuleb hakata baretti kahandama. Baretti tuleb kahandada paralleelselt 6 kuuele ringi kasvatavale kohale seni, kuni õige pea ümbermõõt on saavutatud;

9 – Bareti rant. Heegeldatakse ilma kasvatamise ja kahandamiseta nii palju ringe kui arvatakse sobivat. Randi alläärde sobib suurust reguleeriva paela läbiviimiseks hästi ring ristsammastest.

Ristsammast
on lihtne teha. Alguses tuleb kõrguseks heegeldada 4 õhksilmust. Nüüd on algus sarnane kahekordse samba tegemisega, kuid peale alumise keeru lõpetamist (ühekordse sambaga samal moel) luuakse konksule uus keerd, mis kinnitatakse eelmise rea ülejärgmisele silmusele. Nüüd tõmmatakse heegelkonksule tekkinud 5 silmust ja 2 keerdu nelja võttega kahekaupa kokku. (NB! Iga tõmbe eel tuleb võtta heegelniit uuesti nõelale!) Tekib justkui