Ema paranemine depressioonist vähendab lapse käitumis-probleeme

Ema depressioon tekitab tihtipeale probleeme ka lapsele. Hiljutise uuringu põhjal lapse käitumisprobleemid siiski vähenevad, kui ka ema paraneb depressioonist.

Ema depressioon tekitab tihtipeale probleeme ka lapsele. Hiljutise uuringu põhjal lapse käitumisprobleemid siiski vähenevad, kui ka ema paraneb depressioonist.

Uuringu tulemuste põhjal vähenevad laste käitumisprobleemid ja muud raskused oluliselt juba aasta jooksul pärast seda, kui ema paraneb depressioonist. Suurim muutus täheldati lastel, kelle ema reageeris ravile kiiresti ja kelle sümptomid vähenesid mõne kuuga. Siiski vähendas ka ema aeglasem toibumine laste probleeme.

Tähelepanekud laiendavad teadmisi vanemate depressiooni mõjust laste vaimsele heaolule. Samuti julgustavad need depressiooni sümptomite ilmnemisel kiiresti ja tõhusalt reageerima.

Uuring avaldati ajakirjas American Journal of Psychiatry. Uuringus osales 36 last, kelle emad olid toibunud vähem kui 3 kuu jooksul, 28 last, kelle emad paranesid 3-12 kuu jooksul ning 16 last, kelle emal ei leevenenud depressioon ka kahe raviaasta jooksul. Laste sümptomeid ja probleeme vaadeldi uuringu alguses ning iga kolme kuu järel kogu uuringu vältel.

Sama uurimisrühm on asja selgitanud ka varem. Nüüd avaldati tulemused, mis põhinevad ulatuslikuma uuringu põhjal.

 

Anneli Allikas-Parv