Et lapsest saaks osav lugeja…

Et lapsest saaks osav lugeja…

Selleks, et lapsest saaks arukas ja tark inimene, julgusta teda juba varakult lugema, küsimusi küsima ja uudishimu säilitama. Kõik kogutud teadmised talletuvad ning tulevad hilisemas elus vaid kasuks.
   

Selleks, et lapsest saaks arukas ja tark inimene, julgusta teda juba varakult lugema, küsimusi küsima ja uudishimu säilitama. Kõik kogutud teadmised talletuvad ning tulevad hilisemas elus vaid kasuks.

 

1. Vali sõnu hoolikalt. Mida laiem on lapse sõnavara, seda vabamalt suudab ta end väljendada. Lapsega suheldes kasuta oma kõnes palju erinevaid sünonüüme, et ta teaks, millised võivad olla samatähendusliku sõna erinevad variandid. Iga uut sõna kasuta konktekstis, et lapsele jääks meelde, mida see sõna tähendas.

 

2. Tee kindlaks, et laps saab aru, millest ta loeb. Paljud alles lugema õppinud lapsed loevad hoogsalt sõnu, kuid kui neilt küsida, millest juttu on, kehitatakse kahtlevalt õlgu. Enne jutu juurde jõudmist lugege koos läbi pealkiri, analüüsige seda ja arutage, millest võiks jutt rääkida.

 

3. Pilt on sama oluline kui tekst. Enne lugema asumist vaadake pilte ning küsi iga pildi juures, millest pilt võiks jutustada ja millised probleemid võiksid seal esile kerkida?

 

4. Harjutage sõnaosavust. Paljud väikesed lugejad peavad palju vaeva nägema selleks, et õppida soravalt lugema. Selleks, et seda protsessi lihtsustada, julgusta last lugema endale kui ka valjusti iseendale.

 

5. Piiluge sõnade taha. Mõnikord ei peitu loo sõnum mitte sõndades, vaid sõnade taga. Selleks, et sõnumini jõuda, tuleks seda analüüsida ja mõelda, mida on sellega öelda tahetud?  Võrrelda ja vastandada tegelasi ja nende isikuomadusi. Istu lapse kõrvale ja palu tal seletada, mis jutus parasjagu toimub ning arutage koos võimalike sõnumite üle, mida autor tahab lugejale öelda.

allikas: Sheknows.com 

 

 

Triin Tisler