Kas õdede-vendadeta kasvamine mõjutab lapse sotsiaalseid oskusi?

Teadlaste korraldatud uuringust selgus, et õdede-vendadeta üles kasvades ei satu lapsed sotsiaalsete oskuste poolest halvemasse olukorda kui lapsed, kes on kasvanud suures peres, vahendab voices.yahoo.com.

Teadlaste korraldatud uuringust selgus, et õdede-vendadeta üles kasvades ei satu lapsed sotsiaalsete oskuste poolest halvemasse olukorda kui lapsed, kes on kasvanud suures peres, vahendab voices.yahoo.com.

Uurimuses, kus osales üle 13000 lapse, sai iga laps kaasõpilaste nimekirjad ning nad pidid valima endale 5 meessoost ja 5 naissoost sõpra. Selle meetodiga oli teadlastel võimalik õpilase populaarsust hinnata. Õdede-vendadega koos kasvanud lastel ei tekkinud üksikute laste ees suuremat populaarsust. Teadlased viisidi läbi katseid ka erinevates situatsioonides, kuid selgus, et lapse populaarsust ei mõjuta ei õdede-vendade hulk ega ka see, kas tegu on adopteeritud või poolõdede- ja vendadega.

Ohio Riikliku Ülikooli sotsioloogia abiprofessori ja uurimuse eestvedaja Donna Bobbitt-Zeher’ sõnul sotsialiseeruvad lapsed nii koolis kui ka väljaspool seda. Üksikute laste võimalused sotsiaalsete oskuste arendamiseks suurenevad siis, kui nad lähevad lasteaeda ja kooli.

 

 

Triin Tisler