KAS VÄIKELAPSE KÕRVALT TÖÖLE on hea mõte minna?

Enamasti usutakse, et väikelapse kõrvalt tööle minek ei ole hea idee, sest laps vajab oma ema tähelepanu võimalikult palju. Nüüd on Harvardi ülikooli teadlased jõudnud aga järeldusele, mis väidab hoopis vastupidist.

Enamasti usutakse, et väikelapse kõrvalt tööle minek ei ole hea idee, sest laps vajab oma ema tähelepanu võimalikult palju. Nüüd on Harvardi ülikooli teadlased jõudnud aga järeldusele, mis väidab hoopis vastupidist.

Harvardi ülikooli professor Kathleen McGinn tõdeb, et uuringu tulemused olid üsnagi ootamatud. Nimelt selgub, et töötavad vanemad aitavad oma lapse arengule ja tulevikule lausa kaasa. Senine arvamus, et lapsega tuleks võimalikult kaua kodus olla, lükati siinkohal ümber ning teadlaste sõnul mõjub see lapsele üksnes positiivselt, kui ta kasvab üles perekonnas, kus mõlemad vanemad on iseseisvad ning käivad tööl.

Uuring viidi läbi 24 riigis ning selles osales ligikaudu 30 000 perekonda. 

Huvitav on tõdeda, et töötav lapsevanem mõjub poistele ja tüdrukutele erinevalt. Tüdrukud, kes kasvavad üles töötavas perekonnas, saavad suurema tõenäosusega tulevikus kõrgemini tasustatud töökoha ning poisid õpivad kodus rohkem ära tegema ning neist saavad ühtlasi ka hoolsamad isad.

Allikas: dailymail