KUIDAS TOETADA NOORT teel unistuste töökohani?

KUIDAS TOETADA NOORT teel unistuste töökohani?

Iga lapsevanem leiab end ühel hetkel mõtlemast, milline eriala oleks tema lapsele parim ja kuidas teda õigele teele suunata. Tahaksime, et nad oleksid edukad, kuid samas ka naudiks oma tööd ja tegemisi. Seepärast tõime välja 7 sammu, kuidas saaks lapsevanem toetada oma võsukese arengut ja millele tähelepanu pöörata, kui läheb tulevikuotsuste tegemiseks.

Iga lapsevanem leiab end ühel hetkel mõtlemast, milline eriala oleks tema lapsele parim ja kuidas teda õigele teele suunata. Tahaksime, et nad oleksid edukad, kuid samas ka naudiks kogu protsessi. Seepärast tõime välja seitse sammu, kuidas saaks vanem toetada oma lapse arengut ja millele tähelepanu pöörata, kui läheb tulevikuotsuste tegemiseks.

Mõtle, mis sinu lapsele sobib.
Sina tunned oma last kõige paremini – tead tema huvisid, kalduvusi ja oled tähele pannud tema tugevamaid külgi. Väga vähesed noored teavad, kes neist tulevikus saab või mida nad teha tahavad. Enamasti ennustatakse suurt tulevikku tehnoloogiaga seotud erialadele ning kui oled tähele pannud lapse huvi reaalainete vastu, kanna hoolt selle huvi säilimise eest. Küll aga tuleb olla tähelepanelik, kuna iga arvutimänge armastav laps ei kasva edukaks IT-meheks.

Ära alahinda karjäärinõustaja rolli.
Tutvuge koos näiteks Rajaleidja koduleheküljega ja uurige kõige sobivamate erialade, koolide ja valdkondade kohta. Võtke kindlasti arvesse tema huve ja iseloomuomadusi. IT ja tehnoloogia erialad on kindlasti tulevikuerialad, aga see ei saa olla valiku tegemiseks peamine põhjus. Kui lapsel õpitava vastu huvi ei ole, siis on väga raske ka sellel erialal edu saavutada.

Ära lase lapsel tuleviku “uksi sulgeda”.
Elus on ka keerulisemaid hetki, kus lapsele tundub lihtsam kergema vastupanu teed minna. Näiteks kooli matemaatikaeksam – tihti eeldatakse, et pärast kooli matemaatikat vaja ei lähe ja seda on raske reaalse eluga siduda. Küll aga sulgeb eksami mittetegemine ukse paljudele põnevatele erialadele, mis hiljem võiksid suurt huvi pakkuda. Noorele võiks üritada selgeks teha, et kui ta pingutab praegu, tasub see tulevikus mitmekordselt ära.

Otsige kooli poolelijätmise asemel teisi võimalusi.
Huvi puudumine õpitava vastu võib olla ajutine. Kui valitud sai täiesti vale eriala, ehk on võimalus selle kõrvale võtta teisi, sobivamaid aineid või praktikat. Kui esimene valik ei olnud õige, siis alati on võimalus eriala vahetada ja varasemalt õpitut sealjuures ära kasutada. Tuleks vältida olukorda, kus kool jäetakse pooleli ja edasi õppima ei minda. See võib tekitada noores läbikukkuja tunde ning tahtmise jääda koju ja mitte enam edasi õppida.

Tutvu ka ise valitud õppekavaga.
Tihtipeale vajavad kutse- ja kõrgkoolide õppekavad tõsisemat süvenemist, et täpselt selle sisust aru saada. Ootustele mittevastavad õppeained on sageli üheks põhjuseks, miks noored õpingud pooleli jätavad.

Kaaluda tuleks kutsekooli võimalusi.
Soovitan selgeks õppida ühe komptetentsi ja seejärel vaadata, mida sel alal edukas olemiseks veel vaja on. Edukad on inimesed, kes tunnevad sügavuti oma ala, mitte need, kes teavad igast valdkonnast natukene. Aeg on näidanud, et edukad on just T-kujulisele kompetentsimudelile vastavad oskused, st süvateadmised vähemalt ühel alal ning oskus mõista ja omavahel siduda erinevaid distsipliine ning nendega tegelevaid inimesi. Kui rääkida tulevikust, siis IT on ideaalne kõrvaleriala peaaegu kõigile ametitele. Ükski hea lahendus ja väärtuslik idee ei teki ainult IT-spetsialistide hulgas, kuna hea lahenduse eelduseks on sügavam erialane lahendust vajav võimalus. Parim kombinatsioon elumuutva idee tekkimiseks on oma valdkonna spetsialist, kellel on sügavad erialased teadmised ja arusaam erialasest IT-valdkonnast.

Julgusta last olema loov ja iseseisev.
Tulevikus väärtustatakse üha enam loovust ja loomingulist lähenemist erinevatele väljakutsetele. See tähendab, et tulevikutöötaja ei tee ainult palutut, vaid otsib võimalusi teha enda ja teiste tööd lihtsamaks, efektiivsemaks, luua organisatsioonile lisaväärtust või vähendada kulusid. Head ideed ei teki aga tühjalt kohalt – selleks on tarvis häid erialaseid teadmisi.

Tasuta koolitusprogramm Samsung Digi Pass on mõeldud kõikidele kutseõppuritele vanuses 14-19. Noori ootavad kord kuus ees põnevad seminarid oma digilahenduse elluviimisel Tallinna Ülikooli õppejõudude käe all. Kandideerima oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi, kellest kolm parimat võidavad oma koolile Samsung Gear VR virtuaalreaalsuse prillid.

Programmi jooksul arendavad noored digioskusi, koostavad oma digimapi, arendavad äppe ja veebilahendusi, saavad esimese Samsungi digipassi ning võimaluse osaleda praktikal Eesti juhtivas ettevõttes ja Samsungis. Lisaks ootavad ees uued sõbrad, lõbusad väljakutsed ja unustamatud kogemused! Loe programmist lähemalt ja kandideeri kuni 12. septembrini siin.