Kuidas vanemad mõjutavad laste edukust?

Kuidas vanemad mõjutavad laste edukust?

Värske uuringu tulemusena selgus, et vanematel on oma laste tulevikule suur mõju ja seda eriti murdeeas, mil lapsed otsustavad, kas minna ülikooli või mitte ja kelleks nad täiskasvanuna saada soovivad.

Värske uuringu tulemusena selgus, et vanematel on oma laste tulevikule suur mõju ja seda eriti murdeeas, mil lapsed otsustavad, kas minna ülikooli või mitte ja kelleks nad täiskasvanuna saada soovivad.

Värskest uuringust selgus, et õpilased, kelle vanemad tunnevad huvi nende kooliasjade vastu, on suure tõenäosusega hilisemas elus edukamad, vahendab today.duke.edu.

“Varasemad uuringud on näidanud, et vanemate kaasamine pole väga oluline, kui lapsed jõuavad murdeikka,” rääkis Duke´i ülikooli psühholoogia dotsent Nancy E. Hill. “Kuid meie uuringu tulemused näitasid, et vanemate sekkumine on just noorukieas väga oluline, sest just sel ajal hakkavad lapsed mõtlema oma tuleviku peale – millisesse ülikooli minna ja kelleks saada.”

Teadlased uurisid vanematelt, kui tihti nad külastavad koole, kus nende lapsed õpivad ja kui mugavalt tundsid õpetajad end vanematega suheldes. Õpilastelt uuriti, kas nende vanemad aitasid neil valida õppesuuna klassi (loenguid), kas vanemad rääkisid lastega kodus koolitöö teemal ja kas vanemad hoiavad silma peal ka nende õpiedukusel.

Lisaks selgus uuringust, et haritumate vanemate laste õpiedukus oli parem, kui vähem haritud vanemate lastel. Üheks põhjuseks, miks see nii on, pidasid teadlased seda, et vähem haritud vanemad ei mõista, et juba seitsmendas klassis tehtud otsused avaldavad lapse tulevasele haridusteele mõju.

“Kuigi vanemad ehk soovivad, et nende järeltulijad läheksid ülikooli, ei mõista nad seda, et selleks, et ülikooli pääseda, tuleb hakata pingutama juba põhikoolis,” selgitas Hill.

Nancy E. Hill paneb vanematele südamele, et on oluline sekkuda lapse kooliasjadesse seni, kuni laps käib keskkoolis. “Ainult nii saab laps oma täit potentsiaali ära kasutada, kui vanemad on tema asjadest teadlikud, aidates ja abistades,” rõhutas Hill.

 

 

Duke’i Ülikoolis läbiviidud uuringus osales 500 seitsmenda kuni üheteistkümnenda klassi õpilast.

 

 

 

 

Triin Tisler