MIKS EI SUUDA osad vanemad oma lapsi armastada?

Vanemate armastus on laste jaoks esmatähtis ning just nende hoolitus ja tugi annavad lapsele jõudu ja enesekindlust, et olla enda unikaalne "mina". Sõbralikkus ja empaatia vanemate poolt näitavad lapsele, et ta on iseenda elu eest otsustav inimene ning vanemad on tema kõrval selleks, et teda oma rajal juhendada ja toetada, mitte panna käituma last vaid enda suva järgi.

Vanemate armastus on laste jaoks esmatähtis ning just nende tugi annab lapsele jõudu ja enesekindlust, et olla enda unikaalne “mina”. Empaatia vanemate poolt näitab lapsele, et ta on iseenda eest otsustav inimene ning vanemad on tema kõrval selleks, et teda oma rajal juhendada ja toetada, mitte panna käituma last vaid enda suva järgi.

Paljud vanemad ei ole aga kahjuks laste kasvatamiseks valmis, olgu nad kuitahes heatahtlikud. Dr. Robert Firestone on oma elu jooksul kokku vaatluse alla võtnud mitmeid perekondi, kus vaid head soovivad vanemad on oma last kasvatades kaastundetud, valesti häälestatud või lausa kahjulikud oma lastele, samal ajal siiralt uskudes, et nad annavad endast parima. Viimane on aga paraku tõsi, sest kui nad on oma emotsionaalselt haiget saanud lapsega suheldes kaitsepositsioonil ja väidavad, et nad on last kasvatades andnud endast parima, siis nii see ka on – nad lihtsalt ei suudagi näha oma last eraldi isiksusena ja tema soovidele vastu tulla, mis näitab, et nad lihtsalt ei suudagi hästi toime tulla. See panebki neid tundma, justkui ei suudaks nad oma lapsi õigesti armastada.

On 8 põhjust, miks see nii juhtub:

1. Paljudel vanematel on halb või madal enesehinnang, mille nad tahtmatult oma lastele edasi annavad

Kui vanemad ei suuda armastada ennast, ei suuda nad vajalikku armastust ja õrnust edasi anda ka oma lastele. Inimesed, kes iseendale ei meeldi, ei suuda siiralt armastada teisi – eriti lapsi. Veel enam annavad nad oma negatiivseid tundeid edasi pigem teistele ning pole paremat kohta, kellele neid peale suruda, kui omaenda lapsed.

2. Lapsikud ja arenemata vanemad suhtuvad oma lastesse kui tahtmatusse kohustusse

Selliste inimeste jaoks on raske võtta nii suur vastutus ja hakata kasvatama last, kes nõuab nii palju tähelepanu.

3. Paljud inimeste jaoks on raske taluda teiste armastust – eriti väikelaste siiraid tundeid

Kui vanemad on enda lapseeas haiget saanud, on neil arvatavasti ka enda laste armastust raske vastu võtta ja intiimsust kogeda. See toob neile kaasa emotsionaalset valu ja nad võivad alateadlikult hakata end lapsest eemale hoidma.

4. Vanemate enda lahendamata probleemid elus

Kui vanematel on elus lahendamata traumasid, on nad lastega suheldes valesti häälestatud. Nad võivad lastega suheldes muutuda eemaletõukavaks või liiga dramaatiliseks, millest kumbki ei ole õige. Näiteks vanem, kes ei suuda taluda mälestusi enda lapsepõlve kurbusest, võivad lapsesse suhtuda ründavalt, kui viimane nutab. Mõned vanemad võivad antud olukorras ka näiteks liiga hoolitsevaks ja kaitsvaks muutuda, mis on samuti lapse jaoks emotsionaalselt kurnav. Sellised vanemad ei suuda tajuda last õigesti ja ei oska kaasa aidata lapse vaimse tervise arengule.

5. Laste saamine tuletab vanematele meelde, et aeg lendab ja see tekitab surmahirmu

Sellised mõtted tekitavad pingeid ja vimma ning selline suhtumine on lapse vaimsele tervisele otseselt või kaudselt laastav.

6. Vanemad kipuvad lapsi pidama iseenda lõputu nooruse projektiks

Selleks, et see toimiks, peavad lapsed olema sama suhtumisega ellu nagu vanemad. Kui see aga nii pole, peavad vanemad oma laste käitumist mässuks. Nad üritavad oma lapsi kasvatada endaks ja elada läbi oma laste. Selline käitumine on lapsele äärmiselt laastav ning vanemad peaksid aru saama, et iga laps on erinev ja igaühel on omaenda isiklik vaade elule.

7. Vanemate saamata jäänud armastus enda lapsepõlvest muudab nad meeleheitlikuks

Sellised vanemad ajavad segamini oma kinnisidee ja igatsuse tunda end tahetuna ning tõelise armastuse. Lapsed, kelle eest hoolitseb liiga püüdlikult tähelepanu vajav vanem, ei tunne end tahetuna, mõistetuna ega turvaliselt, vaid muutuvad hoopis pelglikuks. Sellise vanema “armastavad” käed tunduvad justkui tüütud kombitsad, mis kurnavad last selle asemel, et hoolitseda. Sellist tüüpi vanem tekitab lapses hilisemas elus ettetulevates suhetes tunde, justkui ta oleks lõksus, mis toob kindlasti kaasa palju armuvalu.

8. Ebaadekvaatsed kasvatamismeetodis tekitavad lastes talumatuid ja ebameeldivad harjumusi

Lapsed võivad muutuda tüütuks, võimukaks, vägivaldseks või üleüldiselt ebameeldivaks ning kuigi vanemad on olnud selle põhjustajaks, on neil raske armastada last, kes ei käitu nii, nagu nad oleksid soovinud.

Peaaegu kõik vanemad armastavad oma lapsi. Kui nad peavad läbinisti olema inimesed, kes suudavad anda oma lastele kasvamiseks vajalikku positiivset mõju. Vanemate head kavatsused ei ole sama, mis on hoolitsev armastus ning seda saab pakkuda vaid vaimselt terve ja iseseisev täiskasvanu. Täisväärtuslikuks kasvamiseks vajab laps nii vanemate häid kavatsusi kui ka suutlikkust neid täide viia.

Allikas: Psychologytoday.com