Mõistliku telerivaatamise kümme käsku!

Mõistliku telerivaatamise kümme käsku!

Hoolimata halvast, mida televisioon põhjustab, pakub ta oma piltide, helide ja inimestega ometi pääsu muinasjutumaale, kuhu laps muidu iial ei satuks. See võib viia lapsed maailma kaugeimatesse paikadesse, isegi universumisse, näidata neile minevikku ja tulevikku, igapäevast ja eksootilist, kunsti ja teadusi. Järgnevad kümme käsku aitavad teie perel saada sellest meediumist väiksema riskiga suurimat kasu.

Hoolimata halvast, mida televisioon põhjustab, pakub ta oma piltide, helide ja inimestega ometi pääsu muinas-jutumaale, kuhu laps muidu iial ei satuks. See võib viia lapsed maailma kaugeimatesse paikadesse, isegi uni-versumisse, näidata neile minevikku ja tulevikku, igapäevast ja eksootilist, kunsti ja teadusi. Järgnevad kümme käsku aitavad teie perel saada sellest meediumist väiksema riskiga suurimat kasu.

1. Sea kohe praegu sisse ajapiirangud.

Kui ootad sellega lapse kooliealiseks saamiseni, on seda palju raskem teostada. Enne kaheksateistkümnendat elukuud pole televiisorit üldse vaja. Pooleteiseaastasele mudilasele piisab poolest tunnist päevas. Vali ise välja, mida laps vaadata võiks, kui ta vanemaks saab, otsustage koos.

2. Piirangute järgimine.

Üks asi on piirangud panna, hoopis teine lugu on neist kinni pidada. Piirangutest pole kasu, kui sa iga kord lubatud aja möödudes telerit välja ei lülita ega mudilase tähelepanu mujale ei juhi. Sellele aitab kaasa, kui sa juba varakult plaanid meeldiva tegevuse pärast teleriaega.

3. Millal vaadata.

Ära pane telerit mängima söögiaegadel, mis peavad olema perekesksed; mängurühma kogunemisel, kui väikelapsed peaksid omandama uusi sotsiaalseid oskusi; perekonna kokkutulekuil ja pühade tähistamisel (kui pole tegu spetsiaalsete pühadesaadetega).

4. Vaadake koos.

On palju tõenäolisem, et lapsed ei vaju televiisori lummusesse, kui nad vaatavad saadet koos vanematega ja sellest, mis ekraanil toimub, omavahel ka vesteldakse. Lasta lapsel üksi televiisorit vaadata on sama, mis jätta ta võõraste meelevalda. Koos vaatamine annab teile võimaluse parandada valeinformatsiooni, jälgida reklaami ja rõhutada väärtusi, mida pead õigeks. Loomulikult esineb kordi, mil pead laskma lapsel üksi televiisorit vaadata, kuid ära tee sellest eraldi reeglit.

5. Tee telerivaatamine interaktiivseks.

Joonista tegelasi, räägi ekraanil nähtud tegevustest, arutage tegevusliini ja mõelge välja rollimänge lemmikprogrammis nähtu baasil. Küsi küsimusi, kui lapse lemmiktegelast parasjagu näidatakse ja motiveeri teda telelemmikutega koos tantsima ja laulma. Kõik see õhutab aktiivset osavõttu ja muudab telerivaatamise väärtuslikumaks.

6. Teler ei ole lapsehoidja!

Sa ei palkaks ju lapsehoidjat, kes pidevalt lobiseb ja last iialgi ei kuula ega reageeri tema küsimustele? Kui telerit lapsehoidjana kasutad, siis teed just seda! Kasuta seda võimalust ainult siis, kui enam teisiti ei saa. Väldi teleri kasutamist väikelapse rahustamiseks, lohutamiseks ja tuju tõstmiseks.

7. Ära kasuta telerit altkäemaksuna või preemiana ega võta seda ära, kui last karistada tahad.

Ühendades teleri hea käitumisega või meelitades sellega, teed selle lapse jaoks veelgi köitvamaks.

8. Ole positiivseks eeskujuks.

Lapsed käituvad rohkem selle järgi, kuidas te ise käitute, aga mitte nii, nagu te neil käsite teha. Olge siis ka telerivaatamisel neile eeskujuks. Ära lase sellel mängida taustamuusikaks terve päev läbi. Kui pole just tegemist mingi erisaatega, hoidke oma teleriaeg õhtuks, kui lapsed magavad.

9. Oska valida.

Mida vaadata on sama tähtis kui see, millal ja kuidas vaadata, niisiis vali hoolega. Enne kui laps mingit programmi vaatab, püüa see ise enne üle vaadata ja otsusta sobivuse üle. Otsusta selliste saadete kasuks, kus on lihtne keel, meeldivad tegelased, muusikat, laulu ja hariduslikku väärtust.

10. Tööta vastu negatiivsele.  

Televisooni negatiivset mõju võib vähendada, kui pidada silmas järgmisi nõuandeid:

Tehke koos tegevusi, mis ühendaksid perekonda, nagu aiatöö, ujumine, jalutuskäigud, kunstiprogrammid, ekskursioonid. Kui vaatate televiisorit kogu perega, ühendage see mingi muu tegevusega (nt. lauamängud) ja arutage, mis ekraanil toimub.

* Arutage kodus nii head kui ka halba, mis on seotud vaadatavate programmidega (“Kas sinu meelest olid need poisid Dumbo vastu halvad? Hiirest oli kena talle appi minna!”).

* Stimuleerige oma loovust. Kasuta telesaateid tugevdamaks oskust vaadelda ( “Mida see poiss just tegi?”) ja arendamaks loovust (“Kas meie saame niisuguse paberist nuku tegemisega hakkama, nagu nemad seal tegid?”) ning intellekti (” Miks see tüdruk seal niiviisi ütles? Kas see oli sinu meelest õige?”).

* Kõnele lapsega vägivallast. Kui lapsed puutuvad ekraanil kokku vägivallaga ja keegi neile ei räägi, mida see tähendab ja kuidas sellest aru saada, hirmutab see neid ja ajab segadusse. Sellepärast on hädavajalik vanema oskus asju selgitada ( “See oli väga suur tulekahju, aga näe, kõik inimesed pääsesid eluga”). Sama tuleb teha siis, kui muidu ohutus videos juhtub midagi vägivaldset (nagu näiteks emahirve tapmine “Bambis”). Mõnikord ei saa väiksed lapsed niisugustest asjadest aru, aga kui teie mudilane paistab sündmusele reageerivat, tuleb selgitada ( “See oli paha mees, kes Bambi ema maha lasi).

 

Triin Tisler

Sarnased artiklid