Õnnetu lapsepõlv vähendab eluiga

Õnnetu lapsepõlv vähendab eluiga

Stressirohke lapsepõlv võib aastakümne võrra vähendada eluiga. Sellisele tulemusele jõudsid teadlased, kes leidsid seose õnnetu lapsepõlve ning südame-, kopsu- ja maksahaiguste vahel, kirjutab Geniusbeauty.

Stressirohke lapsepõlv võib aastakümne võrra vähendada eluiga. Sellisele tulemusele jõudsid teadlased, kes leidsid seose õnnetu lapsepõlve ning südame-, kopsu- ja maksahaiguste vahel, kirjutab Geniusbeauty.

Kõikidelt uuringus osalejatelt küsiti, kas nad on lapsena kogenud ühte järgnevast loetelust:
– verbaalset kuritarvitamist;
– füüsilist vägivalda;
– seksuaalset ärakasutamist;
– vägivaldset ema;
– perekonnas vägivaldset inimest;
– perekonnas vaimselt haiget inimest;
– perekonnas inimest, kes on vanglas;
– vanemate lahutust.

Uuringust selgus, et need, kes olid kogenud vähemalt ühte nimekirjas loetletud asja, nende arvatavaks elueaks ennustati keskmiselt 61 aastat. Need, kes olid omanud õnneliku lapsepõlve, elavad arvatavasti aga vähemalt 79 aastaseks.

Seost traumaatiliste kogemuste ning hilisemas elueas tõsiste haiguste väljaarenemisel võib seletada mitut moodi. Näiteks mõjutab stressirohke lapsepõlv aju arengut ning sellepärast võib inimene, kes on kogenud lapsena midagi ülimalt negatiivset, vanemana kergemini kogeda depressiooni ning ärevushäireid. Samuti alistub ta kergemini igasugustele pahedele, nagu näiteks suitsetamine ja liigne alkoholi tarbimine.

Teadlased rõhutasid, et on väga oluline vältida stressi noorpõlves ning ennetada haiguste tekkimist.

 

Anneli Allikas

Sarnased artiklid