Radioaktiivne kiirgus võib muuta sündide soolist tasakaalu?

Radioaktiivne kiirgus võib muuta sündide soolist tasakaalu?

Hiljutisest uuringust selgus, et kõrge radioaktiivsusega keskkonnas sünnib rohkem poisse.

Hiljutisest uuringust selgus, et kõrge radioaktiivsusega keskkonnas sünnib rohkem poisse.

Looduslikust tasemest kõrgem radioaktiivse kiirguse hulk avaldab mõju kõikidele elusolenditele. Kiirgus tekitab DNAs mutatsioone ning ajab sassi paljunemisega seotud mehhanismid, vahendab novaator.ee.

Paljud uurijad on oletanud, et pikka aega kestev radioaktiivsuse taseme tõus võib mõjutada sündivate laste soolist tasakaalu.

Müncheni uurijad Hagen Scherb ja Kristina Voigt soovisid oletust kontrollida. Nad koondasid andmed teadaolevate radioaktiivse kiirguse tasemete muutuste kohta 20. sajandil ning lisasid mudelisse laste sünniandmed. Kiirgustaseme tõusuga suurenes oluliselt poiste osakaal sündide arvus.

Scherb ja Voigt näitasid oma mudelis, et poisse hakkas rohkem sündima kahel ajavahemikul.

Aastail 1964-1975 suurenes poisslaste sündimus Euroopas ja USAs ilmselt seetõttu, et 1950ndatel tehti atmosfääris tuumakatsetusi ja radioaktiivsed sademed said laialt levida. Sellised eksperimendid keelustati alles 1963. aastal USA ja Nõukogude Liidu vahelise lepinguga.

1987. aastal hakkas Euroopa riikides rohkem poisse sündima. Aasta varem oli toimunud Tšornobõli katastroof. USAs sellist tendentsi ei täheldatud, sest sinna jõudis radioaktiivset saastet vähem.

Lisaks näitasid Saksa teadlased, et poisse sünnib rohkem ka nendes Saksamaa ja Šveitsi piirkondades, mis asuvad töötavate tuumarajatiste lähistel (kuni 35 kilomeetri kaugusel). Seega võib soolise tasakaalu sassi ajada tühisena tunduv kiirgustaseme tõus. Nähtuse bioloogiline põhjus jääb praegu ebaselgeks.

 

Triin Tisler

 

Sarnased artiklid