Teadlased: füüsiline aktiivsus parandab laste õpitulemusi

Teadlased: füüsiline aktiivsus parandab laste õpitulemusi

Värskest Rootsi teadlaste läbiviidud uuringust selgus, et lapsed, kes olid füüsiliselt aktiivsemad, saavutasid paremaid tulemusi ka õppeedukuses.  

Värskest Rootsi teadlaste läbiviidud uuringust selgus, et lapsed, kes olid füüsiliselt aktiivsemad, saavutasid paremaid tulemusi ka õppeedukuses.

Uuringus osalenud kahesaja lapse käekäiku jälgiti esimesest kuni kolmanda klassini ja nii üheksa aasta vältel. Esimesse gruppi kuulusid õpilased, kes võtsid kehalise kasvatuse tunnist osa viis korda nädalas ja lisaks käisid  ka trennis. Teine grupp katsealuseid õpilasi käis sportimas tavapärases kooliprogrammis ette nähtud sagedusega.

Uuringu tulemustest selgus, et 96% esimese grupi õpilastest said nii häid hindeid, et nad pääsesid kõrgema tasemega keskkooli. Ülejäänud õpilased sobitusid oma õpitulemustega 83% sekka. Poisid, kellel oli suurem füüsiline aktiivsus, said oluliselt paremaid õpitulemusi emakeeles, inglise keeles, matemaatikas, kehalises kasvatuses ja terviseõpetuses.

Lisaks selgus uuringust, et 93% füüsiliselt aktiivsematel lastel oli ka üheksandaks klassiks hea füüsiline areng. Vähem aktiivsetel oli see protsent vaid 53.

 

allikas: physorg.com.

 

Triin Tisler

Sarnased artiklid