Teadlased: noored isad peaksid rohkem oma lastega tegelema!

Teadlased: noored isad peaksid rohkem oma lastega tegelema!

Värske uuring lükkas ümber üldlevinud valearusaama, justkui oleks isa roll lapse arenemisel ja kasvatmisel vähem oluline kui ema oma. Selgus, et isa armastus on lapse kasvamisel ja arenenemisel üliolioluline. Isegi veel olulisem kui ema armastus, vahendab sciencedaily.com.  

Värske uuring lükkas ümber üldlevinud valearusaama, justkui oleks isa roll lapse arenemisel ja kasvatmisel vähem oluline kui ema oma. Selgus, et isaarmastus on lapse kasvamisel ja arenenemisel ülioluline. Isegi veel olulisem kui emaarmastus, vahendab sciencedaily.com.

Teadlaste läbiviidud uuringus paluti lastel ja täiskasvanuil hinnata lapsepõlves olnud suhteid oma vanematega usalduslikkuse ja ükskõiksuse skaalal. Lisaks sellele tuli neil vastata ka küsimustele, mis puudutasid neid ennast.

Uuringus osalenud ligi kümne tuhande katsealuse vastustest selgub, et kui lapsed ja täiskasvanud kogevad sageli mõlema vanema poolt võrdset hoolimise või hoolimatuse määra, siis ometi on ühe vanema tõrjuv suhtumine suurema mõjuga kui teise oma. Sageli on selleks üheks vanemaks just isa.

Teadlaste sõnul on lapsed ja hilisteismelised rohkem mõjutatud selle vanema suhtumisest, kellel on peres suurem mõjuvõim. Kui selleks vanemaks on isa, siis on isa suhtumine lapse elus tegelikult suurema mõjuga, kui ema oma. Kuid selleks, et seda võimalikku seost paremini mõista, teevad teadlased jätkuvalt tööd.

Teadlased rõhutavad, et isaarmastus on lapse kui isiksuse kujunemisel ülioluline ning noored isad peaksid rohkem lastega tegelema. 

 

 

Triin Tisler