Teadlased: puslemäng arendab lapse matemaatilist mõtlemist

Teadlased: puslemäng arendab lapse matemaatilist mõtlemist

Chicago ülikooli teadlaste tehtud uuringust selgus, et puslemäng aitab 2-4aastastel lastel arendada ruumilist taju ning matemaatilist mõtlemist.  

Chicago ülikooli teadlaste tehtud uuringust selgus, et puslemäng aitab 2-4aastastel lastel arendada ruumilist taju ning matemaatilist mõtlemist.

Teadlased, jälgides laste tegevusi ja arengut nende loomulikus koduses keskkonnas, salvestasid vanemate ja laste mängimist 20 kuu vältel, külastades uuringus osalevaid perekondi iga nelja kuu järel, et salvestada 90minutiline video sellest, kuidas vanem koos lapsega mängib. Vanematel paluti käituda tavaliselt ja mängida neid mänge, mida nad tavaliselt lapsega mängivad, vahendab sciencedaily.com.

Kui lapsed olid saanud nelja-aastaseks, pandi nad erinevate ülesannetega proovile ja leiti, et pusledega mänginud lapsed tulid erinevate ruumiliste kujunditega seotud ülesannetega paremini toime kui lapsed, kellega vanemad puslemänge ei lahendanud. 

Lisaks selgus videosalvestustelt, et et suurema sissetulekuga peredes andsid vanemad lastele rohkem puslemänge lahendamiseks. Puslede ruumilist taju arendav mõju avaldus ülesannete lahendamisel edukalt nii poistel kui ka tüdrukutel, kuid poisid tavatsesid lahendada tüdrukutest keerulisemaid piltmõistatusi. Lisaks oli märgata, et lapsevanemad kasutasid poistega mängimise ajal suheldes rohkem kujundeid kirjeldavat sõnavara ning osalesid mänguprotsessis aktiivsemalt kui tüdrukute vanemad. 

 

 

Triin Tisler

Sarnased artiklid