UURING: EMADUS MUUDAB naise väärtused traditsioonilisemaks

Hiljutisest uuringust selgus, et pärast lapse saamist muutuvad traditsioonilised väärtused naistele väga oluliseks. Mehed seevastu ei muuda peale isaks saamist oma ideaale ja vaateid. Seetõttu võivad värsketel lapsevanematel väärtushinnangute tõttu ka tülid tekkida ja samuti selgitab see asjaolu, miks paljud paarid peale lapse saamist lahku lähevad. 

Uuringust selgus, et naised eeldavad, et peale lapse saamist muutuvad meeste väärtused samamoodi nagu neil endil. Kuid nii aga ei juhtu: mehed ei tundnud, et nende väärtused muutunud oleksid.

Tulemuseks võib olla asjaolu, et naine tunneb ennast petetuna. Ta eeldab, et kallim muutub samamoodi nagu ta ise. Kuid mees ei olegi samamoodi argipäevale pühendunud nagu naine. 

Väärtused on elu juhtivad põhimõtted, ideaalid, mille poole püüeldakse. Konservatiivsed või traditsioonilised väärtused tähendavad seda, et väärtustatakse maalähedust, traditsioone, reegleid ja turvalisust. Elatakse rohkem teiste inimeste ootuste kohaselt ning muutustesse ei suhtuta väga avatud meelega. Sellisel juhul kaotavad sellised väärtused nagu nauding ja põnev elu oma tähenduse.

Tööjaotus õiglasemaks

Partneritevahelised erimeelsused on tihtipeale seotud erinevate väärtustega. Üks lihtsalt hindab erinevaid asju kui teine. Kokkupõrkeid on teadlaste meelest võimalik vältida tööjaotuse õiglasemaks muutmisega. See tähendab seda, et nii ema kui ka isa võtavad vastutuse pereelu ja majapidamistööde eest.

Niimoodi kulgevad nii mehed kui ka naised samas suunas ning vananedes muutuvad mõlema sugupoole väärtused rohkem traditsioonilisemaks. 

 

allikas: Ilta Sanomat