UURING: kurb lapsepõlv lühendab eluiga?!

Õnnetu lapsepõlv võib eluiga vähendada mitme aastakümne võrra. Sellisele tulemusele jõudsid teadlased, kes leidsid seose õnnetu lapsepõlve ning südame-, kopsu- ja maksahaiguste vahel, kirjutab Geniusbeauty.

Halbadeks kogemusteks loeti lapsepõlves verbaalse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriks langemist, pereliikme vangisattumist, isa vägivaldust ema suhtes, pereliikme narko- või alkoholisõltuvust, vanemate lahkuminekut ning pereliikme vaimuhaigust.

Need inimesed, kes olid kogenud vähemalt ühte nimekirjas loetletud asja, surid keskmiselt 61-aastaselt. Need, kes olid omanud õnneliku lapsepõlve, elasid aga vähemalt 79-aastaseks.

Seost traumaatiliste kogemuste ning hilisemas elueas tõsiste haiguste väljaarenemise vahel võib seletada mitut moodi. Näiteks mõjutab stressirohke lapsepõlv aju arengut ning sellepärast võib inimene, kes on kogenud lapsena midagi ülimalt negatiivset, vanemana kergemini kogeda depressiooni ning ärevushäireid. Samuti alistub ta kergemini igasugustele pahedele, nagu näiteks suitsetamine ja liigne alkoholi tarbimine.

Teadlased rõhutasid, et on väga oluline vältida stressi noorpõlves ning ennetada haiguste tekkimist.