UURING SELGITAS: kas lapse sünnijärjekord mõjutab tema edasist elu?

UURING SELGITAS: kas lapse sünnijärjekord mõjutab tema edasist elu?

Kas see, mitmenda lapsena oma perekonda sünnid, mõjutab ka sinu edasist elu või isiksust? Eelmisel aastal avaldatud uuringust selgus, et sünnijärjekord mõjutab üsna suurel määral muuhulgas näiteks seda, kas oled kuulekas või mässumeelne, seadusekuulelik või mitte, vahendab BuenaVida. 

USAs ja Taanis viidi 2017. aastal läbi uuring, kust selgus, et sünnijärjekord võib üsna suurel määral meie edasist elu mõjutada. Näiteks ilmnes uuringust, et pere vanimatel lastel oli rohkem terviseprobleeleme, samas kui peres teisena sündinud lapsi karistati jällegi koolis 20-40 protsenti tõenäolisemalt võrreldes esmasündinutega. Ka hilisemas elus sattusid esimesed seadusega pahuksisse. 

Ühe võimaliku selgitusena pakkusid teadlased välja, et vanemad ei käitu esmasündinu ja nooremate lastega ühtemoodi. Näiteks kipuvad vanemad esimese lapsega tunduvalt rohkem muretsema ja üle mõtlema, teise lapsega on aga juba kogemus olemas ning võetakse palju lõdvemalt. Kuigi mõlemad lapsed peaksid saama võrdset tähelepanu, siis on see paratamatus, et esimesena sündinud saab kogeda vanemate piiritut tähelepanu, samas kui järgmine laps peab seda juba jagama. 

Teine selgitus põhineb laste omavahelistel suhetel. Esmasündinud peavad tihtipeale eeskuju andma, mis omakorda võib tugevdada nende enesekindlust ja võimet olla liider. Kui esmasündinu põhiliseks eeskujuks on tema vanemad, siis hiljem ilmavalgust näinud lapsed jäljendavad aga oma vanemat õde/venda ning võtavad just temast eeskuju. 

Siiski ei mõjuta lapse isiksust pelgalt sünnijärjekord, vaid oluline roll on ka geenidel ja kasvukeskkonnal. 

 

Sarnased artiklid