Intervjuu: Professor Tõnu Lehtsaar võitleb samasooliste abielude vastu

Intervjuu: Professor Tõnu Lehtsaar võitleb samasooliste abielude vastu

Viimasel ajal on Eestis räägitud teemal – muuta samasooliste abielud seaduslikuks. Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar seda seadust ei poolda. Isiklikult ei ole mehel gay´de vastu midagi, kuid abielu mehe ja naise vahel peab ta pühaks ning leiab, et seda ei tohiks keegi hakata muutma!

Viimasel ajal on Eestis räägitud teemal – muuta samasooliste abielud seaduslikuks. Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar seda seadust ei poolda. Isiklikult ei ole mehel gay´de vastu midagi, kuid abielu mehe ja naise vahel peab ta pühaks ning leiab, et seda ei tohiks keegi hakata muutma!

Saatsite interneti teel paljudele ettepaneku toetada Teie pöördumist justiitsministeeriumile. Mida taotlete?
Pöördumine on vastus ministeeriumi üleskutsele avaldada arvamust mitteabielulise kooselu seadustamise kohta. Üleskutse sisu on selles, et mõistame, et põhiseaduse kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise alusena riigi kaitse all. Põhiseaduse mõtte kohaselt on perekond mehe ja naise abielul rajanev institutsioon. Kaitseme põhiseaduslikke väärtusi.

Miks olete samasooliste abiellumise vastu?
Eestis sõlmitakse vastavalt seadusele abielu mehe ja naise vahel. Mulle isiklikult on abielu püha ja selle sisu moonutamine tähendaks pühaduse rüvetamist.  

Kas ise tunnete mõnda gay´d?
Tunnen mitmeid gaysid. Neid on minu kolleegide, tuttavate ja üliõpilaste seas.

Milline on Teie suhtumine gay´desse?
Suhtun nendesse lugupidamisega nagu kõikidesse inimestesse. Suhtun nendesse ka osavõtlikult. Katsuge elada, kui teile ühiskonnas võõristavalt vaadatakse või isegi taga kiusatakse.

Kas Te üldse ei aktsepteeri neid või on asi abiellumises?
Minu jaoks on homoseksualism ja homoseksualistid kaks iseasja. Mind ei ole suudetud veenda selles, et homoseksualism on normaalne ja mittehälbeline nähtus. Isikute tasandil pole mul omasooiharatega suhtlemisel mingeid probleeme. Enamus mu homotuttavaid on toredad ja targad inimesed.

Vist ei tasuks küsidagi, kuidas suhtute sellesse, kui nad soovivad lapsendada?
Ma ei pea eetiliseks, et täiskasvanute valik võtab lastelt võimaluse kasvada terves, isa ja ema abielul rajanevas perekonnas.
 
Kas arvate, et meie ühiskond oleks parem, kui omasooliste abiellumisi ei hakkaks toimuma, te ei karda mässu?
Ühiskond peab kaitsma oma põhiseaduslikke väärtusi. Me räägime rahva püsimise, kasvamise ja ühiskonna alusest. Riik peaks selgelt välja ütlema, mis on perekond. Homode mäss poleks mõistlik valik, sest see vallandaks radikaalse homoviha. Pärast mässu on see ülimalt tõenäoline. Kui ühelt poolt tulevad radikaalsed meetmed, siis teisel poolel on raske oma tülgastust vaos hoida.

Mida arvate teie – kas samasooliste abielu tuleks seadusega vastu võtta?

 

 

Autor: Annika Ülejõe, Buduaar.ee toimetaja

Sarnased artiklid