Nicole’i ja Lewis’e suhe muutub praegusest veelgi keerulisemaks

Nicole Scherzingeri ja Lewis Hamiltoni ühine aeg väheneb kaunitari töö tõttu veelgi.

Tagasi artikli juurde

27 kommentaari

 • mexxxx
 • Mmjau
 • Cindy
 • cattizh
 • Kriska
 • Liiizu
 • inimkonnale

  inimkonnale

  Kiri heebrealastele « 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 » peatükk

  13
  Lõpumanitsusi

  1Vennaarmastus jäägu kindlaks!
  2Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda
  aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.
  3Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja
  kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus.
  4Kõikide juures olgu abielu au sees ja abieluvoodi rüvetamata, sest
  Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid!
  5Teie eluviis olgu rahaahnuseta; jääge rahule sellega, mis teil
  on, sest tema on öelnud: "Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!"
  6Nii võime julgesti öelda:

  "Issand on minu abimees,
  minul ei ole midagi karta,
  mida võib teha mulle inimene?"

  7Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna;
  pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!

  8Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!
  9Ärge laske endid õigelt teelt eksitada igasugustel võõrastel
  õpetustel. On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi ja
  mitte ettekirjutustega toitude kohta, neist ei ole olnud kasu nende
  täitjatele.

  10Meil on altar, millelt süüa ei ole meelevalda nendel, kes
  peavad teenistust telgis.
  11Sest nende loomade kehad, kelle vere ülempreester viib ohvriks
  patu eest kõige pühamasse paika, põletatakse ära väljaspool leeri.
  12Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on
  kannatanud väljaspool väravat.
  13Mingem siis tema juurde väljapoole leeri, kandes tema teotust.
  14Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast.
  15Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab
  tema nime tunnistajate huulte vilja.
  16Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest
  ohvritest on Jumalal hea meel!

  17Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile! Nemad ju
  valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid
  seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu!

  18Palvetage meie eest! Me oleme veendunud, et meie
  südametunnistus on puhas, ja me tahame kõiges käituda hästi.
  19Aga veel enam ma palun seda teha selleks, et mind antaks teile
  rutem tagasi.
  20Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist
  üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,
  21valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku
  korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele
  olgu kirkus igavesti! Aamen.

  22Vennad, ma kutsun teid üles, võtke heaks see julgustussõna! Ma
  olen teile ju lühidalt kirjutanud.
  23Teadke, et meie vend Timoteos on lastud vabaks. Temaga
  koos, kui ta tuleb peatselt, saan minagi teid näha.
  24Tervitage kõiki oma juhatajaid ja kõiki pühasid! Teid
  tervitavad vennad Itaaliast.
 • MJÄU!

  MJÄU!

  mis sest et vähe näevad, peasi et see koos veedetud aeg oleks hea :)
 • Liisu
 • Ciizu.

Lisa kommentaar

Palun järgige portaali kasutustingimusi. Sobimatud kommentaarid kustutatakse ning autoril keelatakse edasised kommentaarid!