Nüüd on ka Eestis suplushooaeg ametlikult avatud!

Kuigi mitmed rannad avati suplejate jaoks juba 15. mail, algas ametlik
suplushooaeg Eestis täna, 1. juunil ja kestab kuni 31. augustini.

Kuigi mitmed rannad avati suplejate jaoks juba 15. mail, algas ametlik suplushooaeg Eestis täna, 1. juunil ja kestab kuni 31. augustini.


Suplushooaja alguseks anti Tervisekaitseinspektsioonile teada 58. ametlikust supluskohast .
Harjumaal avati 10, Ida-Virumaal 9, Järva- ja Pärnumaal 5, Tallinnas, Lääne-Virumaal, Tartu- ja Valgamaal 4, Põlvamaal 3, Läänemaal, Võru-, Viljandi ja Saaremaal 2 ning Hiiumaal ja Jõgevamaal üks supluskoht.

Ametlikeks supluskohtadeks loetakse rannad, mis on hooldatud ja korrastatud, varustatud piisava hulga riietuskabiinide, tualettruumide ja prügikastidega. Kogu suplushooaja vältel tehakse neis kohtades nõuetekohast suplusvee seiret. Eestis on suplemiseks sobivaid veekogusid tunduvalt rohkem, kui ametlikult kirjas, kuid vaid ametlikes supluskohtades on tagatud suplusvee kvaliteedi kontroll ning täidetud muud suplejate ohutust ja heaolu tagavad nõuded.

Kõikides teistes veekogudes suplemine toimub isiku omal vastutusel. Vee puhtuses on põhjust kahelda, kui vees on näha mistahes materjalist hõljuvaid esemeid, veel on nähtav õlikile, vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga või lähedal on võimalikke reostusallikad (kanalisatsiooni väljalasketorud, sadamad, suured farmid jne). Soojal suvel võib veekogudes esineda ka sinivetikate vohamist. Mürgituse vältimiseks ei tohiks sellises vees ujuda, samuti ei tohi seda tarvitada joogiks, söögi tegemiseks ning saunaveeks, kuna sinivetikamürgid ei lagune ka keetmisel.

Suplusvee kvaliteedi ning muu supluskohaga seotud teabe saamiseks tasub pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes on tavaliselt supluskoha omanik või valdaja ning kes on kohustatud teostama suplusvee analüüse ning tagama supluskoha heakorra.


Supluskohta jõudes pööra pilk lipu värvile, mis annab kiire ülevaate suplemisvõimalusest!


PUNANE LIPP – OHT

Ujumine on keelatud. Veekogu on tormine 8suured lained, tugevad hoovused), vesi on ujumiseks liialt külm, suplusvee kvaliteet ei vasta nõuetele (mikrobioloogiline reostus, sinivetikad) või on täheldatud muu ohtu suplejatele.

KOLLANE LIPP – HOIATUS

Ujumine on ohutu vaid kogenutele, kuna olukord vees on muutlik – tuulevaikus vaheldub tugevate tuuleiilidega, mis tekitavad suurt lainetust. Lapsed, vanurid või nõrgad ujujad võivad sellises olukorras mitte toime tulla. Kollane lipp võib tähendada ka suplusvee kergemat reostust.


ROHELINE LIPP – OHUTU

Ujuda võivad kõik. Tuulevaikne või nõrk tuul, ei ole hoovusi ega kiiret voolu ning suplusvee kvaliteet vastab nõuetele.


/Toimetas: Helena-Reet Ennet/