Sellel aastal on vähem üliõpilasi kui mullu

Statistikaameti andmetel omandab Eestis sel õppeaastal kõrgharidust 68 168 üliõpilast ehk 599 üliõpilast vähem kui aasta varem. Samal ajal vastuvõetute arv on eelmise õppeaastaga võrreldes suurenenud 885 üliõpilase võrra ja lõpetajate arv 1066 võrra, teatas statistikaamet.

Statistikaameti andmetel omandab Eestis sel õppeaastal kõrgharidust 68 168 üliõpilast ehk 599 üliõpilast vähem kui aasta varem. Samal ajal vastuvõetute arv on eelmise õppeaastaga võrreldes suurenenud 885 üliõpilase võrra ja lõpetajate arv 1066 võrra, teatas statistikaamet ja vahendas Eesti Päevaleht .

Varasematele aastatele iseloomulik tasulise kõrghariduse osatähtsuse kasv on sel õppeaastal peatunud. Riigieelarvelistel õppekohtadel on 46% ja riigieelarvevälistel õppekohtadel 54% kogu üliõpilaskonnast.


62%
üliõpilastest on naised. Jätkuvalt on suurim naisüliõpilaste osatähtsus magistriõppes ja väikseim doktoriõppes. Naisüliõpilaste osatähtsus on suurim hariduse ning tervise ja heaolu õppevaldkondades ning väikseim tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonnas.

Kõrgharidust andvate koolide arv on stabiliseerunud – kõrgharidust pakuvad 35 kooli, mis on sama suur arv kui kümme aastat ja üks aasta tagasi. Niisiis tegutseb sel õppeaastal 6 avalik-õiguslikku ülikooli, 5 eraülikooli, 10 riiklikku kõrgkooli ja 11 erakõrgkooli. Kõrgharidust annavad mõningatel rakenduskõrghariduslikel õppekavadel ka 3 kutseõppeasutust.

 
 
/Toimetas: Helena-Reet Ennet