TEADLASED: MAAILMA LÕPP on lähedal ja üheks süüdlaseks võib olla Trump

TEADLASED: MAAILMA LÕPP on lähedal ja üheks süüdlaseks võib olla Trump

Vaatepilt, mida me ei taha ettegi kujutada, võib teadlaste sõnul üsna ruttu reaalsuseks saada. Kui tippteadlastel on õigus, võib planeedil Maa varsti kriips peal olla ning sellele võib oma halbade otsustega tugeva tõuke anda USA värske president Donald Trump.

Vaatepilt, mida me ei taha ettegi kujutada, võib teadlaste sõnul üsna ruttu reaalsuseks saada. Kui tippteadlastel on õigus, võib planeedil Maa varsti kriips peal olla ning sellele võib oma halbade otsustega tugeva tõuke anda USA värske president Donald Trump.

1906. ja 2005. aasta vahel on maapinnalähedane õhutemperatuur tõusnud 0,74 kraadi, ning kui inimkond samamoodi jätkab, ei suuda me seda enam kontrolli all hoida, sest teadlased ennustavad globaalse soojenemise jätkumist ka tulevikus.

Hetkel valitseva teadusliku maailmapildi järgi on väga tõenäoliselt selle fenomeni põhjuseks loodusliku kasvuhooneefekti tugevnemine inimtegevuse tulemusena. Inimesest tingitud kliima soojenemine tuleneb fossiilkütuste põletamisest, globaalsest metsatustumisest ja põllumajandusest ning karjandusest. Nende tegevuste läbi kogunevad atmosfääri kasvuhoonegaasid süsihappegaas, metaan ja dilämmastikoksiid ning nii peegeldub vähem soojuskiirgust maapinnalt tagasi kosmosesse.

Aastaks 2100 eeldavad teadlased kliima soojenemist 1,1–6,4 kraadi võrra. Soojenemise tagajärg sõltub kasvuhoonegaaside tulevase tõusu määrast ja kliimatundlikkusest. Kohutavateks tagajärgedeks oleksid suurenenud jääliustike sulamine, maailmamere veetaseme tõus, muutused sademete väljakujunenud mustrites, ilmastikukatastroofide tihenemine jne. Peaaegu võimatu on hinnata täpseid tagajärgi, sest katastroofide ulatus sõltub globaalse soojenemise määrast.

Klimatoloogide sõnul võib kliima soojenemise jätkumine tähendada lausa maailma lõppu – eriti arvestades seda, et maailma ühe võimsaima riigi, USA, presidendiks on saamas globaalset soojenemist eitav Donald Trump.

Trump on valimisperioodil lubanud katkestada kõik sidemed kliimasoojenemisega võitlemisega, mis on teadlaste sõnul inimkonnale suureks ohuks. „Kui Trump oma lubadustest kinni peab, on raske näha tulevikku, kus me suudame kliima soojenemist kontrolli all hoida,“ ütleb professor Michael Mann.

Sajad tuntud teadlased on oma uuringutes jõudnud sama kokkuvõtteni, mis paneb neid muretsema. „Kui me näeme aina rohkem ja rohkem selliseid tulemusi, on meil aina rohkem põhjuseid muretsemiseks,“ ütleb Dr. Andrey Ganopolski, kes võitleb globaalse soojenemise vastu Saksamaal.

Teadlaste sõnul on kliima soojenemise vastu võitlemine poliitiliselt küll väga raske, kuid tehniliselt on see võimalik.

Allikas: Independent.co.uk