Võitle leimiga vaba interneti nimel!

Põhiseadus keelab õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist. Kedagi ei tohi ka halvustada rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi tõttu.

Põhiseadus keelab õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist. Kedagi ei tohi ka halvustada rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi tõttu.


Mis on leim?

Leim: mõnitava, solvava või vihkamist levitava sisuga sõnum, kommentaar, veebipäevik, foorumipostitus, meil või muu sarnane netikasutajate poolt loodud postitus internetis.


Kuidas käituda leimiga?

Kui kohtad internetis leimi, siis esimene võimalus on selle vastu argumenteeritult vaielda või leim sealsamas hukka mõista.


Teiseks käitumisjuhiseks on internetilehe haldajale või foorumipidajale leimist teatamine.


Kolmandaks võimaluseks on pöörduda võimuorganite, konkreetselt politsei poole ning kirjutada leimaja suhtes avaldus.

Mida peaks silmas pidama netikommentaator?

Netikommentaator peab silmas pidama eelkõige seda, et ta oma kommentaariga ei rikuks kellegi isiklikke õigusi ega avaldaks ebaõigeid andmeid.

1. Kõige taga on alati inimene. Istudes arvuti taga, on lihtne unustada, et Internet ühendab reaalseid inimesi. Seepärast pea postitades alati meeles, et Internetis öeldud sõnal võib olla suur mõju kellelegi teisele.

2. Sinu jaoks kehtivad internetis samad Eesti Vabariigi seadused, mis tänaval, tööl või ükskõik kus mujalgi. Ole valmis vastutama oma sõnade eest, kuid pea meeles, et peale seaduste on olemas ka teistsugune vastutus. Vastutus teiste inimeste ees.

3. Sul pole saladusi. Pea meeles, et Internetis öeldud asjad salvestuvad serverites, teiste inimeste arvutites. Sul on väga vähe võimalusi kontrollida seda, mis su sõnadega juhtub pärast nende postitamist. Võib juhtuda, et su enda sõnad tulevad sulle ringiga tagasi ning võivad hakata sind mõjutama sellisel moel ja kujul, mis sulle kõige vähem meeldib. Teadvusta endale, et kõigis Eesti meediaväljaannetes säilivad artiklite kommentaarid aastaid.

4. Sa ei ole anonüümne. Internet on isegi vähem anonüümne kui näiteks Vabaduse plats Tallinnas. Iga meie postitus jätab kuhugi jälje.

5. 1 minuti reegel. Kui internetivestluses või foorumis läheb tuliseks vaidluseks, siis võid alati pidada enne kommentaari lõplikku ärasaatmist 1 minuti vahet, tõusta korraks arvuti tagant püsti, teha toas paar sammu ning lugeda siis oma kommentaari uuesti läbi. Mõtle korraks sellele, kas su kommentaar on ikka teistele mõistetav.

6. Proovi alati midagi lisada. Internetis midagi öeldes proovi alati ennast väljendada nii, et see annaks lisaväärtust ka teistele lugejatele. Nii muudame internetifoorumid ja vestlused sisukamaks ja huvitavamaks lugeda.

7. Anna andeks teistele, et ka nemad annaksid andeks… Me kõik oleme kunagi olnud algajad internetikasutajad. Me kõik oleme teinud vigu. Kui näed, et keegi eksib internetis, siis ära pane teda kohe vihaselt paika, vaid mõtle sellele, et kommentaator võib olla näiteks sinu enda 78 aastane vanatädi, kes sai esimest korda internetiühenduse alles üle-eelmisel kolmapäeval.


www.leim.ee