12 karma seadust, mida tasuks teada

12 karma seadust, mida tasuks teada

Mis on karma? Karma tähendab sanskriti keeles tegutsemist, samalaadselt Newtoni seadusele on karma alustalaks põhimõte, mille kohaselt iga tegu omab tagajärge. Kõik meie mõtted, kavatsused ja teod peegelduvad tagasi meie ellu. Karmasse ei tasuks suhtuda kui karistusse, vaid pigem kui õppetundi, mille peame oma spirituaalse arengu nimel omandama.

Mis on karma? Karma tähendab sanskriti keeles tegutsemist, samalaadselt Newtoni seadusele on karma alustalaks põhimõte, mille kohaselt iga tegu omab tagajärge. Kõik meie mõtted, kavatsused ja teod peegelduvad tagasi meie ellu. Karmasse ei tasuks suhtuda kui karistusse, vaid pigem kui õppetundi, mille peame oma spirituaalse arengu nimel omandama.

Põgenemine ja ignoreerimine ei ole lahendus, karma seaduste järgi peame aktsepteerima ja mitte kartma, vaid teenima auliselt välja oma koha uuestisündide ahelais. Kuigi minevikus tehtut ei saa muuta, on meil iga päikesetõusuga võimalus alustada uut päeva parema inimesena, luues endale edaspidiseks positiivset karmat. Pidagem meeles, et mida külvad, seda lõikad.  

 

1. Seaduste seadus

Kõigel on põhjus ja tagajärg: mida külvad, seda lõikad.

Kui me soovime kogeda õnne, rahu, armastust ja sõprust, siis peame me olema õnnelikud, rahulikud ning armastavad ja ustavad sõbrad.

See, mille saadame universumisse, leiab tee tagasi meie ellu.

2. Loomise seadus

Elu ei juhtu iseenesest, vaid nõuab meie järjepidevat osavõttu.

Me oleme universumiga üks, nii seest kui väljast.

Kõik, mis meid ümbritseb, annab meile vihjeid meie sisemise seisundi kohta.

Ole sina ise ja ümbritse end sellega, mida soovid oma elus kogeda.

3. Alandlikkuse seadus

Mitte miski ei muutu enne, kui seda aktsepteerime.

Kui me suhtume kellessegi kui vaenlasesse, siis ei ole me fokusseeritud olemise kõrgemale tasandile.

4. Kasvamise seadus

Kuhu iganes sa ka ei läheks, ole seal.

Selleks, et vaimult kasvada, peame mõistma, et mitte inimesed, asjad või kohad ümberringi ei pea muutuma, vaid meie ise. 

Kõik, mis meil on, oleme me ise ning üksnes enda üle omame me täit kontrolli.

Kui me muudame seda, kes me oleme, oma südames, siis muutub ka meie elu.

5. Vastutuse seadus 

Kui midagi on meie elus valesti, siis on midagi meis endis valesti.

Me peegeldame seda, mis meid ümbritseb ning see, mis meid ümbritseb, peegeldab meid. See on universaalne tõde.

Peame võtma vastutuse selle eest, mis toimub meie elus.

6. Ühenduse seadus

Iga samm viib järgmise sammuni.

Keegi peab alati astuma esimese sammu.

Esimene samm ei saa olla olulisem viimasest sammust, kuna eesmärgi  saavutamiseks on nad mõlemad vääramatu tähtsusega.

Minevik, olevik ja tulevilk on alati omavahel ühenduses.

7. Keskendumise seadus

Sa ei saa mõelda kahest asjast korraga.

Kui oleme keskendunud vaimsetele väärtustele, on võimatu kogeda selliseid emotsioone nagu viha või ahnus.

8. Andmise ja külalislahkuse seadus

Kui sa usud, et miski on tõde, siis tuleb elus see hetk, mil pead oma tõde esitlema.

Oluline on panna see tõde praktikasse.

9. Kohaloleku seadus

Pidev mineviku meenutamine  ning tuleviku pärast muretsemine röövib meilt kõige olulisema – käesoleva hetke. 

Vanad unistused ja käitumismustrid takistavad uute tekkimist.

10. Muutuste seadus

Ajalugu kordab end seni, kuni oleme oma vigadest õppinud.

11. Kannatlikkuse seadus

Selleks, et saada premeeritud, peame tegema tööd.

Püsiva väärtusega asjad vajavad järjepidevat ja kannatlikku tegutsemist.

Tõeline rõõm tuleb siis, kui tegeleme sellega, millega oleme määratud tegelema.

12. Inspiratsiooni seadus

Saad täpselt nii palju, kui annad. 

Iga isiklik panus on ühtlasi ka panus kogu  tervikusse.

Armastusega tehtud panused toovad elurõõmu ning inspireerivad kõiksust.

 

 

 Allikas: stevenaitchison.co.uk